Om VUE
Uddannelser
Projekter
Kurser & Konferencer
Udgivelser
Videndeling
Kontakt
 

::::::::::::
AFHOLDTE KURSER & KONFERENCER
 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Årsmøde 2013 for Studie- og erhvervsvejledere ved de videregående uddannelser

Med temaet: Aktuelle udfordringer i karrierevejledningen i de videregående uddannelser. blev afholdt på Hotel H.C. Andersen i Odense 28.-29. november. Oplæg fra plenum og workshops kan findes her:

Plenumoplæg:

Debra Osborn: Keynote presentation

Søren Schultz Hansen: De digitale indfødte

Nyt fra Ministeriet

Mark Jensen: Fremtidens vejledning – uddannelse til alle

Katrin Hjort: MIG A/S International

Dion Rüsselbæk Hansen og Katrin Hjort: Inkluderende eksklusion

Lars Olsen: Klasser, uddannelser og social mobilitet

Workshops:

Jaana Kettunen: Social medias in career services

Jaana Kettunen: Handout

Anette Jochumsen og Morten Bjerregaard: Vejledning i det virtuelle rum

Charlotte Troelsen: Fælles retningslinier for vejledning

Charlotte Troelsen: Retning og rammer for studie- og karrierevejledning i PSH

Claudia Dose: Gruppevejledning

Miriam Dimsits: Information og karrierevejledning

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Vejlederkonference 2013
Unge i transition - veje om omveje i valgprocessen
UCC afholder den årlige konference for vejledere fra ungdomsuddannelser, UU-centre og de frie skoler på Hotel Svendborg 2.-3. maj 2013

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Konferencen "Vejledning af kortuddannede på kanten af arbejdsmarkedet"
NCK, NVL, VUE og Uddannelsesforbundet inviterer til konference.
Konferencen finder sted den 16. januar 2013 i VIA UC i Århus.

Se program her
Præsentationer fra konferencen kan læses på
www.ncfk.dk

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Årsmøde 2012 for studie- og erhvervsvejledere ved de videregående uddannelser


I samarbejde med Studievalg Nordjylland afholdt VUE Årsmøde 2012 i dagene 29.-30. november 2012 på Comwell Kolding.

Årets tema var 'Karrierelæring og unges valg af videregående uddannelse'

Programmet kan læses
her  

Præsentationer fra Årsmødet:

Bill Law: Why we need a career-learning theory now

Martin Junge: Hvordan får 60 % en videregående uddannelse

Hanne Vibeke Sørensen: Præsentation af Redegørelse af større sammenhæng i det videregående uddannelsessystem

Uddannelsesministeriet: Præsentation af Redegørelse af større sammenhæng i det videregående uddannelsessystem

Mie Dalskov Pihl: Udvikling i og konsekvenser af ledighed blandt nyuddannede

Camilla Hutters: Pigernes uddannelse – drengenes arbejdsmarked

Rie Thomsen og Randi Skovhus: Vejledning i fællesskaber – i praksis

Rita Buhl og Carla Tønder Jessing: Karrierevejledning i UCerne

Christian Lystbæk: Filosofisk Coaching

Helene Valgreen: Kollektiv Narrativ Praksis

Ellen Enggaard: Realkompetencevurdering i de videregående uddannelser

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Vejlederkonferencen 2012: Parat til uddannelse og karriere?
Den årlige konference for vejledere i UU-centre, på ungdomsuddannelser og de frie kostskoler Munkebjerg Hotel, Vejle d. 10.-11. maj 2012.
Se program og tilmelding her

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Årsmøde 2011 for studie- og erhvervsvejledere ved de videregående uddannelser

I samarbejde med Studievalg Nordjylland afholdt VUE Årsmøde 2011 i dagene 24. - 25. november 2011 i Odense på Hotel Radisson SAS H. C. Andersen
 
Årets tema var 'Vejledningsmetoder og Karrierevejledningskompetencer'
 
Programmet kan læses
her  

Præsentationer fra Årsmødet:

Norman Amundson: Active Engagement and focus on Hope-Filled Career Exploration

Ulla Højmark: Modeller for vejledning på uddannelsesinstitutioner

Kirsten Hahn Larsen: eVejledning – erfaringer fra det første år

Christian Volmer Nielsen: Karrierevejledning i praksis

Stefan Hermann: Studie- og karrierevejledning på en professionshøjskole

Pernille Plannthin: Værktøj til vejledning

Pernille Plannthin: Tidslinje - farver

Pernille Plannthin: Karriereskift – køreplan og manus

Carla Tønder Jessing: Har de vejledte indflydelse på den vejledning, de udsættes for (Voice of Users)?

Rita Buhl: Karrierevejledning med eksistensfilosofisk tilgang

Elsebeth Nygaard: Chatten som medium i vejledning

Lisbeth Højdal: SCCT metoder (1) og SCCT metoder (2)

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Anerkendelse af arbejdslivskompetencer

Invitation til afsluttende konference på REVOW-projektet (Recognition of Value of Work). Konferencen afholdes på Kosmopol, Fiolstræde 44, København fredag den 7. oktober kl. 8:30 – 16:30.
Konferencen er gratis.

Hvordan kan arbejdspladser, fagforeninger og uddannelsessteder samarbejde om kortlægning, dokumentation og anerkendelse af realkompetencer fra arbejdslivet? Kom og hør om erfaringer med anerkendelse af arbejdspladsbaseret læring fra et eu-projekt. Det danske pilotprojekt er gennemført indenfor SoSu-området/hjemmeplejen (Furesø Kommune). EU-partnerskabet består af Island, Irland, Grækenland og Danmark v/Professionshøjskolen UCC.  Konferencen foregår på engelsk.

Tilmelding på projektets hjemmeside www.revow.eu

Invitation og Agenda på engelsk.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til:

Lene Poulsen
Projektleder
Direkte 4189 7196, lp@ucc.dk
Professionshøjskolen UCC
Center for vejledning
Institut for didaktik og læring
Titangade 11, 2200 København N

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Uddannelsespligt - og parathed. Vejlederens nye roller

Program til den årlige konference for vejledere i UU-centre og på ungdomsuddannelserne foreligger nu. Se her

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

"Eksistens, fællesskab og fastholdelse"  
Årsmøde 2010 for studie- og erhvervsvejledere ved de videregående uddannelser : I samarbejde med Studievalg Nordjylland afholdt VUE Årsmøde 2010 i dagene 25.-26. november 2010 i Odense
Programmet kan læses her og alle oplæggene kan læses eller downloades her:

Oplæg af Sally-Anne Barnes, University of Warwick, UK: Effective career guidance: Evidence from a 5 year study

Oplæg af Finn Thorbjørn Hansen, DPU: Den taktfulde vejleder - samt 5 andre tekster: Artikel i FASID; Indholdsfortegnelse VIA-rapport; VIA-rapport-omtale; Flyer - filosofisk vejledning; Kreativitet og Undren - Tanker fra Svalbard

Oplæg af Rie Thomsen, DPU: Vejledning i fællesskaber

Oplæg af Jens Erik Kristensen, DPU: Vejledningspolitik - samt artikel fra VUE Nyhedsbrev nr. 1, 2008: Viljen til livslang vejledning – fra vugge til krukke?

Oplæg af Karen Paaske, VIA UC: It vejledning – er det et fremtidssikret kvalitetsstempel?

Oplæg af Randi Skovhus; VIA UC: Gruppevejledning

Oplæg af Gitte Dybdal, Studievalg Midt- og Vestjylland: Gruppevejledning

Oplæg af Helle Johnsen, VIA UC: Studievejledning af etniske minoritetsstuderende med fokus på integration

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

"Den femte vej – EUD-vejen til videregående uddannelse"
Fem studievalgscentre og tre regioner afholdt sammen med VUE i VIA UC en konference om strategier og udviklingsprojekter, der har til formål at styrke 'den femte vej' til videregående uddannelse. Konferencen blev holdt i DGI-huset i Vejle den 14. september 2010.
Program kan læses her

Konferencemateriale:
Oplæg af Morten Piil Hansen: EUD som attraktiv karrierevej - er det muligt?
Oplæg af Kirsten Hahn Larsen: Banebrydende brobygning
Oplæg af Jannie Dodensig og Camilla Poulsen: Fra erhvervsuddannelse til videregåede uddannelse - en undervisningsmetode
Oplæg af Peter Præstgaard: Hvad gør Studievalg ift EUD-vejen?

Workshopoplæg af Annette Ernst Lauridsen: EUD - oplagt fødekæde til erhvervsakademiuddannelser
Workshopoplæg af Jannie Dodensig og Camilla Poulsen: Fra erhvervsuddannelse til videregående uddannelse - en undervisningsmetode
Workshopoplæg af Britta Raaballe: Fra erhverv til profession
Workshopoplæg af Karen Marie Madsen: "Vi er nødt til at elske de elever vi har - vi får nemlig ikke andre"

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

"The situation in transition from school to work in Europe" - en konference om overgangen fra uddannelse til arbejdsliv i Europa
Den 8. juni 2010 i VIA UC, Vennelystparken, Høegh-Guldbergs Gade 6 i Århus
Program kan ses her

Konferencemateriale:
Steffen Jensen Development in Danish guidance, Aarhus, June 2010
Steffen Svendsen Professionalising Career Guidance in Denmark, Aarhus, June
Peter Plant Guidance Research, Aarhus, June 2010


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

"Fra smørekande til elektronisk fodlænke - vejledning ved en korsvej?"
Den årlige konference for vejledere på erhvervsskolerne og i UU-centre. Hotel Nyborg Strand den 6.-7. maj 2010.
Folder med oplysninger om indhold kan læses her

Konferencemateriale:
Anna Marie Illum Nyborg Strand 2010
Hanne Knudsen Worksop2010
Hvordan fastholde et vejledningsperspektiv i en fastholdelsesstrategi Lis Boysen
Jens Kristensen Nyborg Strand 2010
Lene Poulsen Nyborg Strand 2010
Lisbeth Højdal Workshop 2010
Per Bram Nyborg Strand 2010
Per Bram Uddannelsesparathed profil
Per Staarup Nyborg Strand 2010
Steffen Jensen Nyborg Strand 2010
Steven Brown Nyborg Strand 2010
Steven Brown Talk Nyborg Strand 2010
Torben Theilgaard Nyborg Strand 2010
Workshop Per Bram differentiering
Workshop Reza Sedighishiraz
Workshop Rie Thomsen Vejlederkonference Nyborg Strand 2010
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

"Karrierevejledning i de videregående uddannelser"
Årsmøde 2009 for studie- og erhvervsvejledere ved de videregående uddannelser
I samarbejde med Studievalg Østjylland afholdt VUE til årsmøde 26.-27. november 2009
Programmet kan læses her

Konferencemateriale:
Life design. A new paradigm for Career Construction in the 21st Century v/ Mark L. Savickas, professor, Department of Behavioral and Community-Health Sciences, Northeastern Ohio Universities Colleges of Medicine and Pharmacy, USA
Lyd- og videofil fra Mark L. Savickas: Springsteen Complete with titles
Lyd- og videofil fra Mark L. Savickas: Vedder Final
Sociale forskelle i valg af videregående uddannelse v/ Trond Belbo Klausen, lektor, Aalborg Universitet
Brugerundersøgelser af vejledning - hvad måler vi og med hvilke formål? v/ Charlotte Engholm, studiechef, UC Metropol
Notater og input fra workshop 3 om kvalitetsmåling/ brugerundersøgelser af studievejledning v/ Charlotte Engholm, studiechef, Aalborg Universitet
De vejledningstrængende v/ Kari Kvottrup og Pernille Plannthin, begge studievalgsvejledere i Studievalg København
Vejlederes karriere og karriereudvikling? v/ Rita Buhl, lektor, VIA UC
Unges forestilling om liv, arbejde og karriere v/ Noemi Katneznelson, centerleder, Center for Ungdomsforskning, CeFU

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Mandag den 5. oktober 2009
At tro på sig selv og sin formåen
Socialkognitive metoder i vejledningen
Seminar om den socialkognitive karriereteori - SCCT
Læs om seminaret og tilmelding her

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Mentorkurser og seminarer om mentorordninger - efteråret 209
VUE i VIA UC udbyder kursusforløb om mentorfunktioner og seminarer for ledere og koordinatorer for mentorer.
Læs om kurserne og seminarerne og tilmelding her.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

"Mellem tilbud og tvang - nye vilkår for vejledere og vejledte"
Den årlige konference for vejledere på erhvervsskolerne og i UU-centre. Hotel Nyborg Strand den 4. - 5. maj 2009. Folder med oplysninger om indhold kan læses her.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Torsdag - fredag d. 27. - 28. november 2008
Årsmøde 2008 for studie- og erhvervsvejledere
ved de videregående uddannelser

Årsmødet havde følgende temaer:                           
1) De nye krav til gennemførelsesvejledning i videregående uddannelser
2) Den internationale dimension i vejledning og vejledning af udenlandske studerende

Se program


Konferencemateriale
Fra årsmødets første dag:

Den ny bekendtgørelse om gennemførelsesvejledning i uddannelser under Undervisningsministeriet: Krav, offentliggørelse, uddannelse v/fagkonsulent Jørgen Brock og Jeppe Christiansen, Undervisningsministeriet
Vejledning i Skotland - krav, metoder, resultater v/ Head of Policy and Strategy Vivienne Brown, Careers Scotland, Glasgow
Gennemførelsesvejledning i LVU: Studieprocessamtaler som et redskab i vejledning v/ lektor, ph.d. Lene Tortzen Bager, Center for Undervisningsudvikling, Aarhus Universitet
 Gennemførelsesvejledning i MVU, v/lektor og faglig studievejleder, cand. scient, Karin Vilsgaard Ravn, Bioanalytikeruddannelsen, VIA University College
Oplæg om gennemførelsevejledning i KVU, v/ leder af vejledningen Karen-Margrethe Thomsen, Teko design- og businessskole, Herning
 Arbejdspapir til workshops

Fra årsmødets anden dag:

 Uddannelse af udlændinge og tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft i Danmark - behov og ønsker, set fra en erhvervsvinkel v/Director Karina Boldsen, P&C Recruitment, Vestas Wind Systems A/S
Problematikker og praksis i vejledning af udenlandske studerende på LVU v/ Consultant Susanne Søes Hejlsvig, ASB Karrierecenter / ASB Career Centre, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet
 Problematikker og praksis i vejledning af udenlandske studerende på MVU v/ Studieadministrativ chef Hans Hansen, Vitus Bering, VIA University College, Campus Horsens

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Mandag d. 25. august 2008
VEJLEDNING
- BRYDNINGER, FORSTÅELSER & PRAKSIS

En VUE-konference om, hvad vejledning skal udrette, under hvilke former og med hvilke samfundsmæssige og individorienterede dagsordener

Konferencemateriale

Velkomst v/videncenterleder Carla Tønder Jessing, VUE
'Status på vejledningsområdet' v/kontorchef Steffen Jensen,
   Undervisningsministeriet

'Selvudvikling i senmoderniteten - en problematisering af psykologi som         
   religion'
oplæg v/adjunkt Svend Brinkmann, Århus Universitet
Workshoppræsentation v/videncenterleder Carla Tønder Jessing, VUE

Fotos fra konferencen

Workshop 1

Forældreinddragelse i vejledningen
§9 stk. 4 i folkeskoleloven
Stikord fra café-debat

Workshop 2
Mentorordninger og kompetenceudvikling af mentorer
Vejledningsindsatser og Tværsektorielt samarbejde
Unge med særlige behov for vejledning/særlig vejledningsindsats

Workshop 3
Vejledningsstrategier for Ungdomsuddannelserne
Vejledning i uddannelsesinstitutioner
   - optagelse, gennemførelse og karrierevejledning

Workshop 4
Strategi for vejledning af voksne beskæftigede i forhold til kompetenceudvikling
  og efter- og videreuddannelse

Afgrænsningsproblematikker i voksenvejledning, baseret på køn
Realkompetencevurdering - og anerkendelse

 
NYHEDER:

"Aktuelle udfordringer for karrierevejledningen ved de videregående uddannelse”
Årsmøde 2013 for studie- og erhvervsvejledere ved de videregående uddannelser
I samarbejde med Studievalg Nordjylland inviterer VUE til årsmøde 28.-29. november 2013.  Se program her og tilmeldingsskema her

En ny projektrapport kan læses her
Rapport om Karrierevejledning i UCerne

Vejlederkonference 2013
Unge i transition - veje om omveje i valgprocessen
UCC afholder den årlige konference for vejledere  fra ungdomsuddannelser, UU-centre og de frie skoler på Hotel Svendborg 2.-3. maj 2013
Se program og tilmelding her

VUE NYT december 2012
Læs det nye nummer af VUE NYT her

Konferencen ”Vejledning af kortuddannede på kanten af arbejdsmarkedet”
NCK, NVL, VUE og Uddannelsesforbundet inviterer til konference. Konferencen finder sted den 16. januar 2013 i VIA UC i Århus. Se program og tilmelding her

Studieophold i Europa for danske vejledere forår 2013
Danske vejledere har mulighed for at deltage i en uges studieophold i et europæisk land.  Læs her om muligheder og ansøgningsfrist.

"Karrierelæring og valg af videregående uddannelse”
Årsmøde 2012 for studie- og erhvervsvejledere ved de videregående uddannelser
I samarbejde med Studievalg Nordjylland inviterer VUE til årsmøde 29. - 30. november 2012.  Se program her og tilmeldingsskema her

Ny folder om VUE
Folderen med beskrivelse af VUE kan downloades her eller den kan rekvireres for VUE

VUE NYT juni 2012
Læs det nye nummer af VUE NYT her

Vejledere på studierejse til Skotland
En del af undervisningen på diplommodulet Vejledning og samfund foregår i Skotland. Læs mere her

Vejlederkonferencen 2012: Parat til uddannelse og karriere?
Den årlige konference for vejledere i UU-centre, på ungdomsuddannelser og de frie kostskoler Se program og tilmelding her

Årets første ansøgningsrunde til studiebesøg i EU 2012-13
Studiebesøgene henvender bl.a. sig til vejledere. Besøgene har til formål give deltagerne indsigt og viden om værdier, systemer, metoder og praksis i de deltagende lande. Ansøgningsfristen er fredag den 30. marts 2012 kl. 12.00.
Læs mere her

To nye projektrapporter kan læses her
Rapport om Uddannelsesparathedsvurdering og rapport om effekter af DUE

VUE NYT december 2011
Læs det nye nummer af VUE NYT her

’Vejledningsmetoder og Karrierevejledningskompetencer’ Oplæggene fra Årsmøde 2011 kan læses under Kurser og Konferencer her

Voice of Users - Promoting quality of guidance for adults in the Nordic countries
Den samlede rapport om undersøgelsen er udkommet og kan læses her   
Artikler og præsentationer af projektet kan læses her
 

Studieophold i Europa for danske vejledere forår 2012
Danske vejledere har mulighed for at deltage i en uges studieophold i et europæisk land.
Læs mere her

Se flere nyheder i arkivet

   Sidst opdateret: 03-01-2014

[../../../vejledning1/inkluderet/NYfooter næsten alle sider.htm]