Om VUE
Uddannelser
Projekter
Kurser & Konferencer
Udgivelser
Videndeling
Kontakt
 

::::::::::::
ANETTE NYMANN  ::::::::::::

 

Arbejdsopgaver:
Undervisning på Voksenunderviseruddannelsen
PD i Projektledelse og organisationsforståelse
Undervisning og koordination af Praktikvejlederuddannelsen for Pædagoger

Interesseområder:
Praksislæring og vejledning, voksenvejledning, voksenuddannelse og   voksenpædagogik, projektlæring

Projekter og udviklingsarbejde:
I VUE:
Projekt 8.1. Afgrænsningsproblematikker i voksenvejledning, baseret på køn,
   2006-2008

Andre projekter:
Praksislæring. Internt udviklingssamarbejde i JCVU om praktik og
   praksislæring 2005-

• Udviklingsarbejde
: ”Fra lønmodtager til studerende – om studiekvalifikationer
   i Voksenunderviseruddannelsen”, Århus Dag- og Aftenseminarium, 1999-
   2001
om gruppedynamik ved projektarbejde, 2000/2001

• 
Projektdeltager i Udviklingsprojektet: ”Merit – Kompetence – Daghøjskoler”,
   Daghøjskoleforeningen i Danmark, 1994-95

Publikationer:
Anette Nymann (1995): ”Når tiden skifter ham” i ”Kvalifikationer og    folkeoplysning”, red. Søren Dupont, Daghøjskoleforeningen i Danmark

 

 

 
 

Anette Nymann

VIA University College
Projektmedarbejder
Tlf.: 8755 1880
ny@viauc.dk

Titel:
Lektor, cand. mag.

 

 

 

 


 

   Sidst opdateret: 14-03-2011

[../../../../../vejledning1/inkluderet/NYfooter næsten alle sider.htm]