Om VUE
Uddannelser
Projekter
Kurser & Konferencer
Udgivelser
Videndeling
Kontakt
 

::::::::::::
BARBARA DAY  ::::::::::::

 

Arbejdsopgaver:
• Udviklings- og forskningsprojekter, samt undervisningsopgaver inden for
   vejledning, ungdomspædagogik, interkulturel kommunikation og interkulturel  
   pædagogik

Interesseområder:
• Integration af etniske minoritetsunge i uddannelsessystemet
• Etnografiske metoder

Projekter og udviklingsarbejde:
I VUE:
• Projekt 1.2: Forældreinddragelse i UU-ernes vejledning
• Projekt 2.1a: Identifikation af unge med særlige behov
• Projekt 2.1b: Vejledning af unge med særlige behov
• Projekt 7.1: Udvikling af undervisningsmateriale om mentorfunktioner og 
   mentorkompetencer

Andre projekter:
• InterKomp
   Tværsektorielt EU-projekt omhandlende udvikling af interkulturelle kompetencer 
   for professionelle. Samarbejde mellem Århus Produktionsskole, Århus Tekniske   
   Skole, Århus Købmandsskole, AF-Århus og Interkulturelt Center (2002-2004).
• Integration på produktionsskoler
   Projekt under Produktionsskoleforeningen rettet mod metodeudvikling og 
   vidensdannelse i forhold til mangfoldighedstilgange, der fremmer skolernes
   integrationsindsats. Der fokuseres på organisationsudvikling, mentorordninger
   samt inddragelse af udvidede praktikforløb. (2005-2006)
• College Århus
   Et samarbejdsprojekt mellem UU-Århus, Urban-programmet, Brabrand
   Erhvervsforening, Vejledningscentret i Gellerup, VUC-Århus, Århus
   Købmandsskole, Frit Oplysningsforbund, Langkær Gymnasium, Århus
   Sprogcenter og Århus Ungdomsskole. Projektet har til formål at opkvalificere
   unge – især med etnisk minoritetsbaggrund – som ikke har tilstrækkelige
   skolefærdigheder til at klare en ungdomsuddannelse.

Publikationer:
• ”Unge med minoritetsbaggrund i overgangen fra grundskole til 
   ungdomsuddannelse: Et pædagogisk antropologisk studie af paradokser og
   potentialer i konstruktion af uddannelsesstrategier”.
• Speciale, Danmarks Pædagogiske Universitet, Institut for Pædagogisk
   Antropologi, 2005

 

 

 
 

Barbara Day

VIA University College
Projektmedarbejder
Tlf.: 8755 1803
bada@viauc.dk

Titel:
Adjunkt, cand.pæd.ant.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Sidst opdateret: 14-03-2011

[../../../../../vejledning1/inkluderet/NYfooter næsten alle sider.htm]