Om VUE
Uddannelser
Projekter
Kurser & Konferencer
Udgivelser
Videndeling
Kontakt
 

::::::::::::
BIRTE KAISER  ::::::::::::

 

Arbejdsopgaver:
• Koordinator og underviser på uddannelses- og erhvervsvejlederuddannelsen

Interesseområder:
• Kommunikation
• Vejledning
• Mentoring
• Coaching
• Supervision
• Proceskonsulent

Projekter og udviklingsarbejde:
I VUE:
• Projekt 1.3. Mentorordninger og kompetenceudvikling af mentorer
• Projekt 3.1. Mentorskab i vejledning som metode til sikring af gennemførelse og
   reduktion af frafald i ungdomsuddannelser
• Projekt 7.1. Udvikling af undervisningsmateriale om mentorfunktioner og  
   mentorkompetencer

Andre projekter:
• Udvikling af mentorer
• Udvikling af induktiv forskningstilknyttet undervisning
• Coaching inden for sygehussektoren

Publikationer:
• Birte Kaiser, 2007: “Changing Minds” in Peter Plant: “Ways, Guidance in the
   Nordic Countries”, Copenhagen, The Danish University of Education
• Birte Kaiser, 2006: ”Forandring gennem professionelle relationer”, PPR
   København
• Birte Kaiser, Anni Korsbæk og Bente Strager, 2004: ”Mentor – den fleksible
   vejleder”, CVU Vest Press

 

 

 
 

Birte Kaiser

University College Vest
Projektmedarbejder
Tlf.: 7614 7100 /
2328 7054
bkai@ucvest.dk

Titel:
Lektor, cand. pæd.pæd.

 

 

 

 

 

 

 

 

   Sidst opdateret: 14-03-2011

[../../../../../vejledning1/inkluderet/NYfooter næsten alle sider.htm]