Om VUE
Uddannelser
Projekter
Kurser & Konferencer
Udgivelser
Videndeling
Kontakt
 

::::::::::::
HELLE TOFT  ::::::::::::

 

Arbejdsopgaver:
• Undervisningsopgaver på Diplom i Uddannelses- og Erhvervsvejledning,
   herunder: Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning,
   PD i Projektledelse og organisationsudvikling, samt kursusforløb i forhold til
   børns og voksnes læreprocesser, dokumentation og evaluering
• Faglig koordinator i DP i Projektledelse og organisationsudvikling
• Udviklingsprojekter i forbindelse med EQUAL (MpowerMen2Men) og VUE

Interesseområder:
Organisationsudvikling
Børns og voksnes læreprocesser
Køn og kultur
Vejledning

Projekter og udviklingsarbejde:
I VUE:
• Projekt 5.2. Gennemførelsesvejledning af studerende med anden etnisk baggrund
   i de pædagogiske uddannelser
• Projekt 8.1. Afgrænsningsproblematikker i voksenvejledning, baseret på køn

Andre projekter:
• MpowerMen2Men (Vedr. mænd i omsorgsrelaterede kvindedominerede fag),
   2005-2007
• Tværnationale EU-projekter med bl.a. følgende bidrag: Training and career
   quidance for migrant women (Now-projekt: 1992-94); Transnational
   Learning/Training of Women (IRIS-projekt: 1993-95); Maternal (Youthstart-
   projekt: 1995-97); Work and family. (Youthstart-project: 1997
• Projektsamvirket, ”Historier fra barn til barn via nettet”, (leg og netbaseret
   læring),1999
• EU, Leonardo, ”Motivation” (Voksnes motivation for efter- og videreuddannelse)
   afsluttet 2005

 

 

 
 
Helle Toft

University College Copenhagen
Projektmedarbejder
Tlf.: 2075 2620
Hto@ucc.dk

Titel:
Lektor

 

 

 


 

 

 

 

   Sidst opdateret: 14-03-2011

[../../../../../vejledning1/inkluderet/NYfooter næsten alle sider.htm]