Om VUE
Uddannelser
Projekter
Kurser & Konferencer
Udgivelser
Videndeling
Kontakt
 

::::::::::::
JETTE LARSEN  ::::::::::::

 

Arbejdsopgaver:
• Undervisning og vejledning
• Udviklingsprojekter

Interesseområder:
• Ungdomspædagogik
• Almenpædagogisk teori og praksis
• Forskningsmetoder
• Naturfagsdidaktik 

Projekter og udviklingsarbejde:
I VUE:
• Projekt 1.1. Kvalitetsudvikling af §9 stk.5/brobygningsforløb
• Projekt 2.1a. Unge med særlige behov for vejledning
• Projekt 2.1b. Vejledning af unge med særlige behov
• Projekt 3.2: Udvikling af erhvervsuddannelsernes praktikværters kompetencer i
   ungdomsvejledning

Publikationer:
• ”Unges oplevelse af vekseluddannelse”, Erhvervsskolernes Forlag 2006
• ”Unges oplevelse af vekseluddannelsen”, Ph.D-afhandling. Forskerskolen for
   livslang læring. RUC. 2005
• ”Hvordan bevare kronjuvelerne i vekseluddannelsen?”, Side 13-28 i Warring,
   Niels m.fl. 2004: ”Samfundsborger – Medarbejder”. Erhvervsskolernes Forlag
• ”Ungdannelse til Uddommen”, Dpt 2003,2, side 60-68

 

 

 
 

Jette Larsen

VIA University College
Projektmedarbejder
Tlf.: 8755 1815
jela@viauc.dk

Titel:
Adjunkt, phd.

 

 

 

 

 

   Sidst opdateret: 14-03-2011

[../../../../../vejledning1/inkluderet/NYfooter næsten alle sider.htm]