Om VUE
Uddannelser
Projekter
Kurser & Konferencer
Udgivelser
Videndeling
Kontakt
 

::::::::::::
KAREN ANNETTE PAASKE  ::::::::::::

Uddannelse:

Ph.d. Omhandler studievalgsvejledning af gymnasieelever med fokus på e-mailvejledning

Cand.pæd. Danmarks Pædagogiske Universitet, specialet omhandler vejledning

Studievejlederuddannelse ved De Videregående Uddannelser (Undervisningsministeriet)

Sygeplejefaglig Diplomeksamen

Sygeplejerskeuddannelse

 

Vejledererfaring:

Studievejleder ved sygeplejerskeuddannelsen i Horsens VIAUC

Studievejleder ved Viborg-Seminariet pædagoguddannelsen

Uddannelseskonsulent Århus Universitetshospital, Århus amtssygehus

Studievejleder Viborg sygeplejeskole og Sygeplejeskolen i Silkeborg

 

Projekter og udviklingsarbejde:
I VUE:

Projekt 3.1 Mentorskab i vejledning som metode til sikring af gennemførelse og reduktion 

   af frafald i ungdomsuddannelser

Projekt 6.1 Strategi for information om VEU-systemet

Projekt 7.1 Udvikling af undervisningsmateriale om mentorfunktioner og

  mentorkompetencer

 

Udvalg:

2009 – medlem af Referencepanel for DUE, nu Referencepanel for VUE

2007 - Vækstforum – Region Midtjylland

2005 - Medlem af VFU (vejledningsfaglige udvalg) Viborg amt

2003 - Medlem af CVU-MidtVest Udviklingsråd

 

 

 

 

 
 

Karen Annette Paaske

Projektleder/uddannelsesleder Ph.d.

VIA University College

Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Chr. M. Østergaardsvej 4, 8700 Horsens

kpa@viauc.dk

Direkte tlf: + 45 87 55 13 20.

 

 


 

 

 

   Sidst opdateret: 01-03-2011

[../../../../../vejledning1/inkluderet/NYfooter næsten alle sider.htm]