Om VUE
Uddannelser
Projekter
Kurser & Konferencer
Udgivelser
Videndeling
Kontakt
 

::::::::::::
LIS BOYSEN  ::::::::::::

 

Arbejdsopgaver:
• Undervisningsopgaver på Diplom i Uddannelses- og Erhvervsvejledning, samt
   PD især i Supervision og Vejledning og Voksenpædagogik og uddannelses-
   planlægning
• Udviklingsprojekter inden for det voksenpædagogiske felt, gymnasieområdet 
   samt vejledning

Interesseområder:
• Uddannelses- og erhvervsvejledning. Forholdet mellem samfund og individ
• Kommunikation i organisationer og grupper
• Vejledning og supervision som forandringsstrategier
• Ligestilling i uddannelse og i karriereforløb


Projekter og udviklingsarbejde:
I VUE:
•Projekt 2.1b: Vejledning af unge med særlige behov
•Projekt 3.3: Vejledningsstrategier for ungdomsuddannelser
•Projekt 6.2 Strategier for karrierevejledning

Andre projekter:
• Studievejledningens betydning for elevernes valg af fag og niveauer i stx.
• UVM projekt i forbindelse med gymnasiereformen
• Udvikling af målrettede evalueringsredskaber. UVM projekt i forbindelse med 
   gymnasiereformen
• Nordisk nettverk for Kvalitet i voksnes læring
• Socialfondsprojekt om kvalificering af arbejdsløse ingeniører til gymnasielærere
   inden for de naturvidenskabeligefag
• Enhancement of equal opportunity for people living with disabilities.
   A Twinning-project
• I perioden 1990-2000 deltagelse i flere EU-finansierede projekter om
   ligestilling/ligeværd (køn og etnicitet) i læreruddannelsen og i den sammenhæng
   bl.a. spørgsmålet om Women´s Career in Teaching

Publikationer:
• Lis Boysen, Carla Tønder Jessing, Henrik Rander, Margit Thorsvang,
   Livslang læring og voksenunderviserkompetencer, CVUStorkøbenhavn Rapport   
   nr. 8, 2005.
• Anette Arnkjær, Lis Boysen, Birgit Trier Frederiksen, EUROGEN – Awareness 
   raising about Gender and Ethnicity in Education. Blaagaard Statsseminarium
   1999.
• Lis Boysen, Birgit Trier Frederiksen og Gyda Bøge Seibæk, Strengthening a
   teacher´s sense of self worth i Coldron( red) Women´s Career in Teaching, a
   Practical Guide. Sheffield 1997.
• Medforfatter til: Women´s Careers in Teaching: How can we redress the
   Ballance? I Edvard Befring ( red) Teacher Education for Equality. Oslo 1995.
• Lis Boysen og Annemarie Aare Nielsen, Democratic Teaching Processes and
   Equal Opportunity i PamBoulton mfl, Ways and Meanings: Gender, Process and
   Teacher Education. Sheffield 1992

 

 

 
 
Lis Boysen

Professionshøjskolen UCC
Projektmedarbejder
Tlf.: 4189 7157
lbo@ucc.dk

Titel:
Lektor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Sidst opdateret: 14-03-2011

[../../../../../vejledning1/inkluderet/NYfooter næsten alle sider.htm]