Om VUE
Uddannelser
Projekter
Kurser & Konferencer
Udgivelser
Videndeling
Kontakt
 

::::::::::::
LISBETH HØJDAL  ::::::::::::

 

Undervisning:
• Diplomuddannelse i Voksenvejledning og karriereudvikling
• Diplom i Uddannelses- og erhvervsvejledning (DUE)
• Efteruddannelseskurser og konferencer

Projekter og udviklingsarbejde:
I VUE:
• Projekt 3.3. Vejledningsstrategier for ungdomsuddannelserne
• Projekt 6.3. Realkompetencevurdering og –anerkendelse

Andre projekter:
• Evalueringskultur på erhvervsskolerne. FoU/UVM (2006)
• Med eleven som centrum. FoU/UVM (2006)
• Creative Planning of a meaningful life through the appraisal of interests and
   desires. Sokrates project (igangværende)
• Transnational methods and models for Self-evaluation of Non-formal personal
   competencies. Leonardo-projekt (2005)
• The AGETT- Training of trainers program, Estonia. (2004) Ekstern evaluator
• Curricular modules for the training of Vocational Counsellors in Lithuania.
   Leonardo-projekt (2003)
• Policies for Information, Guidance and Counselling Services in Denmark. OECD-
   survey. (2001)

Publikationer:
• Karrierevalg – teorier om valg og valgprocesser (under udgivelse/Studie og
   erhverv)
• Evalueringskultur på erhvervsskolerne. Undervisningsministeriets
   temahæfteserie nr. 8 – 2006 (medforfatter)
• Vejbred – en antologi om vejledning. (medforfatter). (2005)
• Policies for Information, Guidance and Counselling Services in Denmark,
   (medforfatter) (2002)
• Den personlige uddannelsesplan som værktøj i vejledningen. (medforfatter)
   UVM (2000)
• Uddannelses- og erhvervsvejledningen i forhold til reform 2000. UVM 2000
   (medforfatter)
• Frafald i erhvervsuddannelserne – anvendelse af registreringsværktøj – skolenær
   tabel til afsøgning af frafaldsårsager. UVM 2000 (medforfatter)
• Idékatalog til grundlæggende vejlederuddannelse. RUE 1999 (oplæg)

 

 

 
 

Lisbeth Højdal

University College Copenhagen
Projektmedarbejder
Tlf. +45 7020 2840
lih@ucc.dk

Titel:
Lektor i uddannelses- og erhvervsvejledning


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Sidst opdateret: 14-03-2011

[../../../../../vejledning1/inkluderet/NYfooter næsten alle sider.htm]