Om VUE
Uddannelser
Projekter
Kurser & Konferencer
Udgivelser
Videndeling
Kontakt
 

::::::::::::
LONE NORDSKOV NIELSEN  ::::::::::::

 

Arbejdsopgaver:
• Undervisning på Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning
• Konsulentopgaver i forhold til forandrings- og fusionsprocesser
• Internationale projekter

Interesseområder:
• Voksenvejledning
• Karrierevejledning
• Internationale samarbejder ift. Vejledningsområdet
• Etik i vejledningen

Projekter og udviklingsarbejde:
I VUE:
• Projekt 1.3. Mentorordninger og kompetenceudvikling af mentorer
• Projekt 5.1 Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser
   i CVU'er
• Projekt 6.1. Strategi for information om VEU-systemet
• Projekt 6.2 Strategier for karrierevejledning
• Projekt 8.2 Udvikling af kommunal vejledningsstrategi

Andre projekter:
• Gateway to Guidance” – et Leonardo-projekt om udvikling og testning af
   metoder til karrierevejledning for beskæftigede
• ”Academia” – et Leonardo-projekt der på den ene side formidler studieophold
   for danske vejledere i europæiske lande og på den anden tilbyder studieophold
   for europæiske vejledere i Danmark/Århus

 

 

 
 

Lone Nordskov Nielsen

VIA University College
Projektmedarbejder
Tlf. 8755 1826
loni@viauc.dk

Titel:
Adjunkt

 


 

 

 

 

   Sidst opdateret: 14-03-2011

[../../../../../vejledning1/inkluderet/NYfooter næsten alle sider.htm]