Om VUE
Uddannelser
Projekter
Kurser & Konferencer
Udgivelser
Videndeling
Kontakt
 

::::::::::::
MORTEN ANKER HANSEN ::::::::::::

 

Arbejdsopgaver:
• Undervisning på pædagoguddannelsen

Interesseområder:
• Integration og marginalisering. I forbindelse med dette: systemers evne til at
   integrere udsatte.
• Organisation, herunder systemers samspil.
• I forbindelse med udviklingsarbejde har jeg arbejdet med læringsperspektiver.

Projekter og udviklingsarbejde:
I VUE:
• Projekt 1.1: Kvalitetsudvikling af §9 stk.5/brobygningsforløb
• Projekt 2.1b: Vejledning af unge med særlige behov

Andre projekter:
• Har arbejdet med udviklingsprojekt i børnehave. Projektets fokus omhandlede
   forældresamarbejde med indvandrerforældre
• Er tilknyttet ”RUML”: refleksion i praksis under filosofi og idehistorie på Århus
   universitet
• Yderligere tilknyttet projekt ”Myndighedsrelation” på CVU Midtvest

Publikationer:
• "En fortælling om fortællingens værdi i pædagogisk udviklingsarbejde", artikel i:
   "Tendenser i pædagogisk udviklingsarbejde", PUC 2003.

 

 

 
 

Morten Anker Hansen

VIA University College
Lektor
tlf. 8755 3726
moha@viauc.dk

Titel:
Cand. scient. soc. fra Aalborg Universitet
 

 

 


 

   Sidst opdateret: 14-03-2011

[../../../../../vejledning1/inkluderet/NYfooter næsten alle sider.htm]