Om VUE
Uddannelser
Projekter
Kurser & Konferencer
Udgivelser
Videndeling
Kontakt
 

::::::::::::
MORTEN PIIL HANSEN  ::::::::::::

 

Arbejdsopgaver:
• Rådgivning af virksomheder, faglige udvalg og erhvervsskoler

Interesseområder:
• Praktik i erhvervsuddannelserne

Projekter og udviklingsarbejde:
I VUE:
• Projekt 3.2: Udvikling af erhvervsuddannelsernes praktikværters kompetencer i
   ungdomsvejledning

Andre projekter:
• EVU, El & Vvs uddannelserne:
   - Dokumentation af coachingforløb med danmarksmesteren for unge elektrikere,
   2007-08
• Malerfagets Faglige Fællesudvalg:
   - Trænerkursus for malere, 2007
   - Samtalen i svendeprøven, 2007
• Danfoss, Kolding:
   Kvalitetsudvikling af oplæringen, 2007
• Erhvervsskolerne i Års:
   - Coachingkursus for kontaktlærere, 2006
   - Trænerkursus for merkantile område, 2006
   - Trænerkursus for ernæringsassistenter, 2006
• Køkken, Hotel & Restaurantfagenes Uddannelsessekretariat:
   - Uddannelsesudvikling, 2005–06
• ITB, Bremen
   - Best Practice, dokumentation af virksomheders oplæring, 2005
• LO:
   - Rådgiver vedr. vekseluddannelserne, 2004
• Undervisningsministeriet:
   - Den gode praktikoplæring og den gode oplærer indenfor de merkantile 
   erhvervsuddannelser, 2006
   - Trænerkurser & TrænerGuide (brugernavn: trainer, password: train), 2005 – 06
   - Den gode oplærer, trænerkurser og trænerkompetencer, 2005
   - Dokumentation af anvendelsen af kombinationsaftaler, 2004
   - Elevens personlige uddannelsesplan i hovedforløbet, 2001
• Grundfos
   - Kompetenceudvikling af oplæringsansvarlige som interne konsulenter, 2005
   - Kvalitetsudvikling af praktikken, Håndværk & teknik, Teknologi &   
   kommunikation, 2001-04
• VVS Branchens Uddannelsesnævn:
   - Ny VVS uddannelse, 2005
   - Nybagte VVS svendes overledighed, 2004
   - Virksomhedernes anvendelse af Elevplan, 2003
• Industriens Uddannelser (sekretariat for faglige udvalg vedr.  
   erhvervsuddannelser):
   - Talentspotting i erhvervsuddannelserne, 2006
   - ABLY projektet: Håndbog med cases fra lærlingeoplæring, 1998 – 2001
   - Udvikling af ædelsmedeuddannelsen, 1999 – 2000
   - Skuemesterkurser, samtalen ved svendeprøver, 1997 – 2000
   - Udvikling af svendeprøver (Maskin/industritekniker, Smede), 1997 - 2001

Publikationer:
• Charlotte Bjerre & Morten Piil Hansen (2006): ”Bedre oplæring i virksomheden”,
   Undervisningsministeriet
• Charlotte Bjerre & Morten Piil Hansen (2006): ”De faglige udvalg og den gode
   praktikoplæring - Styrkelse af erhvervsuddannelsernes praktikdel”, online-
   publikation – Undervisningsministeriet
• ”Den gode praktikvirksomhed – uddannelse i drift” (2004), case Grundfos, DEL
• ”Samspillet mellem skole og virksomhed i erhvervsuddannelserne” bidrag til
   ”Læring i et spændingsfelt – mellem uddannelse og arbejde” (2004), red. Pernille
   Bottrup & Christian Helms Jørgensen, Learning Lab Denmark
• Torben Størner, Jens Andersson & Morten Piil Hansen (2002): ”Elevens
   personlige uddannelsesplan i eud-hovedforløb – ny kvalitet i skolevirksomheds-
   samspillet”, Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse, DEL
• Ole Karmark & Morten Piil Hansen (2001): ”Skoleeksempler –
   erhvervsskolebyggeri til det 21. århundrede” – Undervisningsministeriet
• Thomas Tylén & Morten Piil Hansen (1997): “Erhvervsuddannelserne mellem
   fortid og fremtid”, i ”Lærested og værested - erfaringer fra TI og HI”, FoU
   publikation nr. 17, Undervinsingsministeriet
• Klaus B. Andersen, Jens Andersson & Morten Piil Hansen (1997):
   “Kvalitetsudvikling af skole-virksomhedssamspillet - Idekatalog”, temahæfte 3 –
   Undervisningsministeriet
• “Svendeprøver som arbejdslivets evaluering af egne kvalifikationskrav” bidrag i
   “Skolad för livslångt lärande” (1996), Red. Bengt Petersson, Institutionen for
   Yrkespedagogik, Göteborgs Universitet
• Kenneth Albæk & Morten Piil Hansen (1995): “Eksperimentarium og arkitektur -
   Organisering af læringsmiljøer”, bidrag i “Nye kompetencer og fleksibel uddan-
   nelse”- en antologi om arbejdsmarked og uddannelse i 90’erne, Frydenlund
• Kenneth Albæk & Morten Piil Hansen (1995): ”Individualiserede læreprocesser
   og skolens organisatoriske og fysiske rammer” i ”Undervisning og
   demokratisering i erhvervsuddannelser” Erhvervsskoleafdelingen,
   Undervisningsministeriet, FoU-publikation nr. 15
• Caseredegørelsen for Kolding tekniske Skole, i “Erhvervsuddannelsesreformens
   dokumentationsprojekt” (1993) Statens Erhvervspædagogiske Læreruddannelse,
   SEL

Artikler & foldere:
• Regina Lamscheck-Nielsen & Morten Piil Hansen (2006): ”TrænerGuide – en
   digital håndbog i oplæringspraksis”, artikel til Syddansk Universitet, SDU - DEL
• Morten Pill Hansen (2006): ”International ekspertiseudveksling – resultater fra et
   tysk ekspertbesøg i Danmark”, Folder med fokus på praktikoplæring i
   erhvervsuddannelserne – DEL
• Morten Piil Hansen (2002): ”Skolebyggeri på erhvervsskoler og AMU-centre”,
   artikel i Undervisningsministeriets tidsskrift Uddannelse nr. 1,
   Undervisningsministeriet
• Morten Pill Hansen (1993): “Luk dørene op”. (Rapport fra projektet “Pædagogik
   & Arkitektur”) i tema-nummer af “Teknisk Skole”, Tidsskrift for Teknisk
   Skoleforening, august nr. 8

 

 

 
 

Morten Piil Hansen

VIA University College
Tlf.:
8755 4608
moph@viauc.dk

 

Titel:
Lektor, cand.mag.
Erhvervspædagogisk konsulent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Sidst opdateret: 17-12-2010