Om VUE
Uddannelser
Projekter
Kurser & Konferencer
Udgivelser
Videndeling
Kontakt
 

::::::::::::
PER BRAM HINLØV  ::::::::::::

 

Arbejdsopgaver:
• Centerledelse, UU Vest Hovedstaden
• Koordination og undervisning på diplomuddannelsen i Udannelses- og
   Erhvervsvejledning, UC Copenhagen

Interesseområder:
• Vejledning i UU-centre og vejledning af unge med særlige behov

Projekter og udviklingsarbejde:
I VUE:
• Projekt 1.1: Kvalitetsudvikling af § 9.5 i Folkeskoleloven
• Projekt 1.2: Forældreinddragelse i UU centrenes vejledning
• Projekt 8.2: Udvikling af kommunal vejledningsstrategi

Andre projekter:
• Opsøgende vejledning (Satspulje – SM)
• KIU = Kvalitet i Ungdomsvejledningen, Mentorer (UVM)

Publikationer:
• Via Vejledning nr. 5, 2005: ”UU udvikling”
• www.vejlederforum.dk: Magasin nr. 1: Den professionelle vejleder, 2004
• ”Uddannelsesplaner i skolen”, forlaget Studie & Erhverv 1999

 

 

 
 

Per Bram Hinløv

University College Copenhagen
Projektmedarbejder
Tlf. 2469 3717
xtpehin@ucc.dk

Titel:
Pædagogisk konsulent, Centerleder

 


 

   Sidst opdateret: 14-03-2011