Om VUE
Uddannelser
Projekter
Kurser & Konferencer
Udgivelser
Videndeling
Kontakt
 

::::::::::::
RANDI SKOVHUS  ::::::::::::

 Arbejdsopgaver:
Underviser på diplomuddannelsen i Uddannelses- og erhvervsvejledning
Underviser på professionsbacheloruddannelsen i offentlig administration
   på studieretning Uddannelses- og erhvervsvejledning  
Underviser i konflikthåndtering på den pædagogiske diplomuddannelse
Projekter i Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning, VUE

Interesseområder:

Inden for vejledningsfeltet er jeg især optaget af:
Vejledningsteorier og -metoder
Gruppevejledning
Vejledning på uddannelsesinstitutioner med henblik på gennemførelse af
   uddannelse
Samarbejde mellem vejledning og familie
Magtrelationer i vejledning
Professionalisering af vejledning

 
Projekter og udviklingsarbejde:
I VUE:
Opgave 2.2 i Nationalt Center for Kompetenceudvikling (som VUE er
   konsortiepartner i) 2008-2010: En samlet evaluering af
   voksenvejledningsnetværkene: Foreløbig evaluering oktober 2009 og
   afsluttende evaluering marts 2010

Projekt 5.1.: Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på
  
professionsuddannelser i CVU’er
Projekt 5.2.: Gennemførelsesvejledning af studerende med anden etnisk

   baggrund i de pædagogiske uddannelser

Andre projekter:
Gruppevejledning – muligheder og faldgruber. 2009-2010
Samspil mellem seminarieundervisning og praktik i pædagoguddannelsen.
  
2004 – 2006
Studievejledning mod frafald på pædagog- og lærerstudiet. CVU satser
   projekt.  2006 – 2007
Analyse af bachelor- og eksamensopgaver med henblik på bachelorkriterier.
   2006

Publikationer:
Rita Buhl og Randi Boelskifte Skovhus (2011): ’Sådan lærer dit barn at træffe
   gode valg – forældreguiden’. VIA Systime
Rita Buhl, Morten Haase, Randi Skovhus, Anni West (2010): ’At bygge bro i
   vejledning. Perspektiver på relation, metode og samarbejdes betydning i
   vejledningssammenhænge’. VIA Systime
Randi Skovhus (2010): ’Gruppevejledning – muligheder og begrænsninger’.
   VUE Nyt, juni 2010

·         Carla Tønder Jessing, Randi Skovhus, Karen Hannah og Håkon Grunnet

         (2010): ’Bedre vejledning og rådgivning til beskæftigede og virksomheder.
    Afsluttende  evaluering af 22 voksenvejledningsnetværk’. Videncenter for 

          Uddannelses- og Erhvervsvejledning (VUE) for Nationalt Center for
    Kompetenceudvikling (NCK)         

·         Randi Skovhus (2010): ’Gruppevejledning og refleksion’. Masterprojekt ved

         DPU. Kan tilgås under Vejlederforums portal under Vidensdeling

·         Carla Tønder Jessing, Randi Skovhus, Karen Hannah og Håkon Grunnet

         (2009): ’Evaluering af 22 voksenvejledningsnetværk. Foreløbig

         evalueringsrapport’. Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning

         (VUE) for Nationalt  Center for Kompetenceudvikling (NCK)

·         Randi Skovhus (2008): ’Karrierevejledning på de mellemlange
   videregående uddannelser’. VUE nyhedsbrev, nr. 4  

·         Lene Kjeldsen, Lone Nordskov Nielsen, Christian Lystbæk, Randi Skovhus

         (2008): ’ Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på

         professionsuddannelser i CVU’er’

·         Rapport om projektet ’Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på

         professionsuddannelser i CVU’er’ – et projekt i Videncenter for

         Uddannelses og Erhvervsvejledning foråret 2007 - sommeren 2008

·         Lene Kjeldsen, Lone Nordskov Nielsen, Christian Lystbæk, Randi Skovhus

         (2008): ’ Idekatalog - 46 idéer til vejledning på mellemlange videregående

         uddannelser’.  Videncenter for Uddannelses og Erhvervsvejledning

·         Helle Toft, Anna Baltzer, Dorrit Mondrup, Randi Skovhus (2008):

         ’Gennemførselsvejledning af studerende med anden etnisk baggrund end

         dansk i de pædagogiske uddannelser (MVU)’. Projekt i Videncenter for

         Uddannelses og Erhvervsvejledning, november 2006 - juni 2008

·         Peder Eybye og Randi Skovhus (2006): ’Analyse af bachelor- og

         eksamensopgaver med henblik på bachelorkriterier’. Projektrapport fra

         udviklingsprojekt under CVU Midt-Vest

·         Hans Støttrup Jensen, Kai Krogh Christiansen, Marianne H. Johnsen, Poul

         Folmersen, Randi Skovhus, Ulrik Andersen (2005): ’Samspillet mellem

         seminarieundervisning og praktik i pædagoguddannelsen’. Projektrapport

         fra CVU satser projekt under CVU Midt-Vest

 

 

 

 
 

Randi Skovhus

VIA University College
Projektmedarbejder
Tlf: 8755 1981
ras@viauc.dk

Titel:
Lektor
 

 

 

 

 

 

 


 

   Sidst opdateret: 14-03-2011