Om VUE
Uddannelser
Projekter
Kurser & Konferencer
Udgivelser
Videndeling
Kontakt
 

::::::::::::
TRINE HINCHELY HARCK  ::::::::::::

 

Arbejdsopgaver:
Uddannelse og efteruddannelse af vejledere
Udviklings- og konsulentopgaver på efterskoler, højskoler, i UU-centre og
  
 jobcentre  

 Interesseområder:
Udvikling af vejledningsmetodiske tilgange
Det vejledningsdidaktiske område
Udvikling af vejledningsopgaver i organisationer
 

Projekter og udviklingsarbejde:
I VUE:
Projekt 1.1: Kvalitetsudvikling af § 9 stk.5
Projekt 1.2: Forældreinddragelse i vejledning
Projekt 7.1: Udvikling af undervisningsmateriale om mentorfunktioner og

   mentorkompetencer

Andre projekter:
Aktionslæringsforløb og elevinterview på et 10. klasses center for Tosprogs

   Taskforcen/Skolestyrelsen (2010- 2011) 

Vejlederportfolio – en arbejdsform til dokumentation og udvikling af vejlederpraksis

   på en efterskole (2011)  

Pilotprojekt om Realkompetence-samtaler i efterskolerne, Efterskoleforeningen

   2006/2007

Kvalificering af arbejdsevnemetoden, Udviklings- og Videncenter for Vejledning
   CVU
Midt-Vest 2006/2007 

Dokumentation af vejlederpraksis ved hjælp af portfoliometoden, UU ViborgEgnen

   og UU Herning 2006/2007

Udvikling af gruppevejledning i et systemisk perspektiv i Studievalg Midt Vest,

   Udviklings- og Videncenter for Vejledning, CVU Midt-Vest 2006

 
Publikationer:
• ”Vejlederportfolio – en arbejdsform til dokumentation og udvikling af

    vejlederpraksis” Studie og Erhverv 2010

• ”UEA – et læringsrum i unges karrierevalgsproces” i Via Vejledning 2004 - 2009.

    Studie og Erhverv 2009

• ”Når læreren er vejleder” i ”Vejledning” Kvan  marts 2009
• ”Gruppevejledning i et systemisk perspektiv” i ”Perspektiver på vejledning”, Brian

     Kjær Andreasen og Mette Giehm-Reese (red) CVU Midt-Vest 2006       

• ”At arbejde vejlederne ud af kontorerne: vejlederkompetencer i UU-centrene”,

     Via Vejledning Nr. 5 2005

• ”Gruppevejledning i et systemisk perspektiv – en guide til en vejledningsmetode..”,

     Vejle kommune 2004 (downloades fra www.trineharck.dk)

 

Medforfatter på publikationerne:

• ”§ 9 stk.4 i folkeskoleloven en mulighed i unges individuelle karrierevalgsproces –

    læringsperspektiver, planlægning og evaluering”. VUE 2009

• ”Vejleder – forældre- samarbejde – at udvide begrebet om forældreinddragelse i

    vejledningen”. VUE 2009

• ”Den reflekterende mentor. Et undervisningshefte til mentorers               

    kompetenceudvikling og  kvalitetsudvikling af  mentorordninger". VUE 2009
     

 

 

 

 

 

 

 
 

Trine Hinchely Harck

Trine Hinchely Harck

Konsulentfirmaet Trine Harck

Projektmedarbejder

Tlf: 2514 4688

trineharck@tiscali.dk

 

Titel:

Selvstændig konsulent og timelærer

 

 

 

 

 

 

 

   Sidst opdateret: 03-03-2011

[../../../../../vejledning1/inkluderet/NYfooter næsten alle sider.htm]