Om VUE
Uddannelser
Projekter
Kurser & Konferencer
Udgivelser
Videndeling
Kontakt
 

::::::::::::
ULLA NISTRUP  ::::::::::::

 

Arbejdsopgaver:
• Projektleder, projektmedarbejder i Nationalt Videncenter for 
   Realkompetencevurdering
• Projektopgaver inden for vejledning
• Konsulentopgaver i projekt om skole-virksomhedssamarbejde i
   erhvervsuddannelser
• Projekter med kompetenceudvikling

Interesseområder:
• Realkompetencevurdering
• Voksenvejledning
• Voksenpædagogik/didaktik
• Strategisk kompetenceudvikling og uddannelsesplanlægning
• Arbejdspladslæring og praksis-/praktiklæring
• Samspillet mellem læring i det formelle uddannelsessystem og læring i
   arbejdslivet
• Erhvervspædagogik

Projekter og udviklingsarbejde:
I VUE:
• Projekt 3.1: Mentorskab i vejledning som metode til sikring af gennemførelses og
   reduktion af frafald i ungdomsuddannelser
• Projekt 3.3: Vejledningsstrategier i ungdomsuddannelserne 

Andre projekter:
• Nationalt Videncenter for Realkompetencevurdering, NVR - projektleder/-
   medarbejder i projekterne:
   - 2.2 Vurdering af realkompetencer
   - 2.4 Arbejdspladslæring og RKV
   - 3.4 Effektiv kvalificering af RKV i fremtiden
• Koordinationsgruppemedarbejder i NVR for VIA UC 

Publikationer:
• ”Kompetenceudvikling, samspil mellem virksomheder og erhvervsskoler”,
   Excellent kompetenceudvikling, Aarhus tekniske Skole

 

 

 
 

Ulla Nistrup

VIA University College
Projektmedarbejder
Tlf.: 8755 1855
uni@viauc.dk

Titel:
Konsulent,
PD i Voksenuddannelse og uddannelses-planlægning,
Stud. Master i læreprocesser, AAU

 

 

 

 

 

 

   Sidst opdateret: 14-03-2011

[../../../../../vejledning1/inkluderet/NYfooter næsten alle sider.htm]