Om VUE
Uddannelser
Projekter
Kurser & Konferencer
Udgivelser
Videndeling
Kontakt
 

::::::::::::
Kvalitetsudvikling af § 9 stk.5/brobygningsforløb  ::::::::::::
 

Abstract

Projektbeskrivelse

Nyt om projektet
Juni 2007

Januar 2008
   
- Analyse af spørgeskemaundersøgelse

Inspirationshæfte (trykt hæfte)
”§9 stk. 4 i folkeskoleloven. En mulighed i unges individuelle karrierevalgsproces - læringsperspektiver, planlægning og evaluering"

Inspirationshæftet kan også downloades HER

Kontaktoplysninger vedr. projekt 1.1
Trine Harck
VIA University College
Tlf.: 2514 4688
trineharck@tiscali.dk

 

Projektleder:

Trine Harck,
VIA University College
Tlf.: 2514 4688
Mail:
trineharck@tiscali.dk

Projektdeltagere:

Morten Anker Hansen,
VIA University College


Per Bram Hinløv,
University College Copenhagen


Jette Larsen,
VIA University College

   Sidst opdateret: 18-08-2011