Om VUE
Uddannelser
Projekter
Kurser & Konferencer
Udgivelser
Videndeling
Kontakt
 

::::::::::::
Identifikation af unge med særlige behov for vejledning  ::::::::::::
 

Abstract

Projektbeskrivelse

Nyt om projektet
Januar 2008

Rapport om projektets resultater
 Indkredsning af begrebet "unge med særlige behov for vejledning":
   Love og teorier

 Identifikation af unge med særlige behov for vejledning: nuværende
   opfattelser og praksis

 Hvordan kan vejledningen professionaliseres i relation til identifikation af
   vejledningsbehov? Opsummering og perspektivering

 Samlet rapport

Andet materiale
Oplæg med baggrund i projekt "Identifikation af unge med særlige behov": Jette Larsens workshop-indlæg på konferencen "Uddannelse til alle", d. 5.12.2007


 

Kontaktoplysninger vedr. projekt 2.1a
Jette Larsen
VIA University College
Tlf.: 8755 1815

jela@viauc.dk

 

Projektleder:

Jette Larsen,
VIA University College
Tlf.: 8755 1815
jela@viauc.dk

Projektdeltagere:

Barbara Day,
VIA University CollegeJens Ager Hansen, DEL

   Sidst opdateret: 18-08-2011