Om VUE
Uddannelser
Projekter
Kurser & Konferencer
Udgivelser
Videndeling
Kontakt
 

::::::::::::
Gennemførelsesvejledning af studerende med anden etnisk baggrund
             i de pædagogiske uddannelser  ::::::::::::


Abstract

Projektbeskrivelse

Nyt om Projektet
Juni 2007
Januar 2008

Afsluttende projektrapport, august 2008

 

Kontaktoplysninger vedr. projekt 5.2
Helle Toft
University College Copenhagen
Tlf.: 3967 7445
helle.toft@cvustork.dk

 

Projektleder:

Helle Toft,
University College Copenhagen
Tlf.: 3967 7445
helle.toft@cvustork.dk

Projektdeltagere:

Anna Baltzer,
University College Copenhagen


Dorrit Mondrup,
University College Copenhagen


Randi Skovhus,
VIA University College

   Sidst opdateret: 18-08-2011