Om VUE
Uddannelser
Projekter
Kurser & Konferencer
Udgivelser
Videndeling
Kontakt
 

::::::::::::
Afgrænsningsproblematikker i voksenvejledning,
             baseret på køn  ::::::::::::


Abstract

Projektbeskrivelse

Nyt om projektet
Juni 2007
Januar 2008

Afsluttende projektrapport
 

Kontaktoplysninger vedr. projekt 8.1
Lene Poulsen
University College Copenhagen
Tlf.:
4451 6173
lpo@cvustork.dk

 

Projektleder:

Lene Poulsen,
University College Copenhagen
Tlf.: 4451 6173
lpo@cvustork.dk

Projektdeltagere:

Anette Nymann,
VIA University College


Helle Toft,
University College Copenhagen


Carla Tønder Jessing,
VIA University College

   Sidst opdateret: 18-08-2011