Om VUE
Uddannelser
Projekter
Kurser & Konferencer
Udgivelser
Videndeling
Kontakt
 

::::::::::::
PROJEKT
             ACCED - Continuing Education Designed for Counsellors
             Working in Adult Education 
::::::::::::

Finansiering/udført for:
EU, Grundtvig 1, Socrates Programmet


Projektstart:

September 2005


Projektafslutning:

Oktober 2007


Projektansvarlig:
Dr. Simona Sava, Romanian Institute for Adult Education
(Institutul Roman de Educatie a Adultilor – IREA), Rumænien,
e-mail:
irea@socio.uvt.ro, tlf. +40 256 201694

Kontaktperson i Danmark:
Carla Tønder Jessing
ctj@viauc.dk
Tlf. +45 8755 1898
 

Medvirkende forskere:
Simona Sava, Ionela Clipici og Mariana Crasovan, Romanian Institute for Adult Education (Institutul Roman de Educatie a Adultilor – IREA), Rumænien

Carla Tønder Jessing, Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning, og Peter Bacher, CVU Storkøbenhavn, Danmark

Franziska Steffen og Holger Bienzle, Die Berater , Østrig

Gisela Redondo, Centre of Research in Theories and Practices that Overcome Inequalities (CREA), Spain

Ilona Lukoseviciute og Agne Lagunaite, Vytautas Magnus University - Centre of Educational Studies (VMU), Lithauen

Cludia Novac, Mihaela Tilinca og Ildiko Pataki, Center for Rural Assistance (CAR), Rumænien

Emil Paun, The University of Bucharest (UB), Rumænien

Kennet Lindquist, The Swedish TelePedagogic Knowledge Centre (STPKC), Sverige

Formål og problemstillinger:
Formålet med ACCED projektet er at udvikle og udbyde en sammenhængende model for vejlederuddannelse for undervisere/praktikere, der arbejder i voksenuddannelsesinstitutioner. Uddannelsen skal være sammenlignelig på europæisk niveau, og har som intention at udvikle, opdatere eller forbedre de specifikke basiskompetencer, som deltagerne har brug for i deres praktiske arbejde med forskellige kategorier af voksne.

I overensstemmelse med formålet er projektets mål
-   at designe konceptet for uddannelsen/the training course for vejledere i 
     voksenuddannelse
-
   at udvikle didaktiske retningslinier, materialer og undervisningsvejledninger til 
     brug i uddannelsesforløbet
-
   at teste uddannelsesforløbet med henblik på at evaluere og forbedre det
-   at muliggøre adgangen til uddannelsestilbuddet for interesserede praktikere fra
     hele Europa
-
   at formidle projektets resultater og idéer på nationalt og europæisk niveau
-
   at sikre videre brug af projektets resultater og bæredygtighed efter projektudløb

Resultaterne af projektet:
-
    Konceptet for uddannelsesforløbet/ the training course
-
    De didaktiske materialer
-
    Undervisningsvejledningen/the trainer’s guide
-
    Testkurser i Lithauen og Rumænien i december 2006
-
    Grundtvig 3-kursus i Lithauen og Rumænien i ma-august 2007
-
    Hjemmeside for projektet www.acced.euproject.org

Projektets relevans for det vejledningsfaglige område:
Projektet er relevant for den løbende udvikling af den danske Uddannelses- og Erhvervsvejlederuddannelse, idet det har særligt fokus på voksenvejledning og derved kan bidrage til udvikling af teori, didaktik, undervisningsmaterialer og erfaringer på tværeuropæisk niveau, der kan inddrages i uddannelsen i DK.

Dokumentation/referencer:
ACCED-projektet bygger videre på Grundtvig 1-projektet “The Development of the Psychopedagogical and Professional Counselling Services” (DPPC) (Ref. no. 101488-CP-1-2002-1-RO-GRUNDTVIG-G1).

DPPC-projektets formål var at forbedre kvaliteten af voksenvejledningsaktiviteter gennem tilpasning til voksnes behov og det postmoderne samfunds krav, og gøre dem sammenlignelige på europæisk niveau. Der blev udarbejdet analyser af behovene i hvert partner-land (Rumænien, Spanien, Tyskland og Sverige), som pegede på de fælles behov for en sammenhængende ramme for grundlæggende og fortsat professionel uddannelse af praktikere i karrierevejledningsfeltet. Der blev desuden udarbejdet en håndbog: ”Ressource Package on Counselling in Adult Education”, Editura MIRTON, Timisoara 2004.

De didaktiske materialer til vejlederuddannelsen af voksenundervisere:
Booklet 1: Introduction – general aspects
Booklet 2: Professional behavior
Booklet 3: Interpersonal competences
Booklet 4: Facilitating individual and group learning
Booklet 5: Career counselling
Booklet 6: Information & resource management
Trainers Guide

 

Projektleder

Carla Tønder Jessing
VIA UC
Tlf.: 8755 1898
ctj@viauc.dk

   Sidst opdateret: 17-12-2010