Om VUE
Uddannelser
Projekter
Kurser & Konferencer
Udgivelser
Videndeling
Kontakt
 

::::::::::::
PROJEKT
             En samlet evaluering af voksenvejledningsnetværkene  ::::::::::::

VUEs opgave i Nationalt Center for Kompetenceudvikling, NCK, er
at evaluere de 22 voksenvejledningsnetværk i en foreløbig og en endelig evalueringsrapport.
 

Afsluttende evaluering af de 22 voksenvejledningsnetværk, marts 2010
Den afsluttende evaluering af voksenvejledningsnetværkene v/ Carla Tønder Jessing, Karen Hannah, Randi Skovhus og Håkon Grunnet, Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning, VIA UC

NCK-konference: "Voksenvejledning og virksomhedsrådgivning" den 3. december 2009: Præsentation af hovedkonklusionerne fra evalueringen af de 22 voksenvejledningsnetværk v/ centerleder Carla Tønder Jessing, Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning.

Foreløbig evaluering af de 22 voksenvejledningsnetværk, oktober 2009
Hovedundersøgelsen af voksenvejledningsnetværkene v/ Carla Tønder Jessing, Karen Hannah, Randi Skovhus og Håkon Grunnet, Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning, VIA UC

To supplerende delundersøgelser af voksenvejledningsnetværkene foretaget af DPU kan læses på www.ncfk.dk

Faktaark om voksenvejledningsnetværkenes arbejdsresultater i perioden juli 2008 til marts 2009
v/ evalueringsmedarbejder Haakon Grunnet, VIA UC og Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning.

Debat- og formidlingsseminar 12. marts 2009: Oplæg om delresultater i den kvalitative evaluering
v/ videncentermedarbejder Randi Skovhus, VIA UC og Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning.

Debat- og formidlingsseminar 12. marts 2009: Oplæg om faktaark om voksenvejledningsnetværkenes arbejdsresultater i de første kvartaler af 2008
v/ centerleder Carla Tønder Jessing, Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning.

Faktaark om voksenvejledningsnetværkenes arbejdsresultater i de første kvartaler af 2008 v/ evalueringsmedarbejder Haakon Grunnet, VIA UC og Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning.

Oplæg på 3. møde for voksenvejledningsnetværkene den 2. oktober 2008:
Evaluering af voksenvejledningen

v/centerleder Carla Tønder Jessing, Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning.

Synopsis for struktur, indhold og design i den foreløbige og den afsluttende evalueringsrapport om voksenvejledningsnetværkene

Opgaveplan for 2009
Opgaveplan for 2008

Læs om NCK og de samlede opgaver for centret på www.ncfk.dk

 

Opgavekoordinator:

Carla Tønder Jessing,
Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning

Evalueringsmedarbejdere:

Randi Skovhus,
VIA University College
ras@viauc.dk


Karen Hannah,
VIA University CollegeHakon Grunnet,
VIA University College

   Sidst opdateret: 17-12-2010