Om VUE
Uddannelser
Projekter
Kurser & Konferencer
Udgivelser
Videndeling
Kontakt
 

::::::::::::
NYHEDSBREVE

VUE har ikke udsendt nyhedsbreve i 2013.
Tidligere nyhedsbreve kan læses herunder.
Tilmeldingslinket til VUE Nyhedsbreve er derfor lukket.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

VUE NYT
December 2012

Indhold

Redaktionel kommentar

Vigtige datoer

Lene Poulsen: UddX – et uddannelseslaboratorium

Carla Tønder Jessing: Årets store vejlederkonference: IAEVG i Mannheim

Stine Nedelkovski: Lær de unge at se og udnytte muligheder

Barbara Day og Henriette Duch: Hjælpekunsten i klasseværelset

Lis Boysen: Nogle erfaringer med 6 ugers forløb for ledige

Bo Rønne: Mette har allerede fået job, og Ulrich er overbevist om at være tættere på

Rita Buhl og Lis Boysen: Nyt valgmodul på Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

Lene Poulsen: Vejledning på tværs

Download VUE NYT december 2012 her

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

VUE NYT
Juni 2012

Indhold

Redaktionel kommentar

Vigtige datoer

Tomas Karlsson og Camilla Kallan Larsen: Reportage fra UCCs konference for UU-vejledere og vejledere ved ungdomsuddannelserne

Randi Skovhus, Rita Buhl og Lone Nordskov Nielsen: Undersøgelse af effekter af Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning

Randi Skovhus, Rita Buhl og Lone Nordskov Nielsen: Undersøgelse af uddannelsesparathedsvurdering

Carla Tønder Jessing: Projekt om karrierevejledning i UCerne

Lone Nordskov Nielsen: IAEVG-konferencen 2011 i Cape Town

Carla Tønder Jessing: International konference om kompetencevurdering i Oslo

Gritt Bennedsen og Merete Labriola: Det rigtige valg? Når unge vælger uddannelse og job

Christina Celeste Nielsen: Fællesskab og ejerskab i vejledningen

Mai Lykke: Hvad er en uddannelses- og erhvervsvejleder?

Kirsten Thyregod: Betragtninger fra en vejlederpraksis: Videnskabsteori, ungepakken og vejledning

Download VUE NYT juni 2012 her

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

VUE NYT
December 2011

Indhold

Redaktionel kommentar

Vigtige datoer

Carla Tønder Jessing: Voice of Users – rapporten er udkommet

Carla Tønder Jessing: Rapport fra Årsmøde for Studie- og Erhvervsvejledere ved de videregående uddannelser

Lis Boysen og Lene Poulsen: Afsluttende konference om REVOW-projektet

Ellen Enggard og Carla Tønder Jessing: Nyt fra projekt Back to Work

lektor Helle Toft: Uddannelsesparathed mellem ungdom, fremtid og social identitet. Et projekt om etniske unge med anden baggrund end dansk

Randi Skovhus, Rita Buhl og Lone Nordskov Nielsen: To projekter i VUE i VIA UC i efteråret 2011: Vurdering af Uddannelsesparathed, og Mulige effekter af Diplomuddannelsen i uddannelses- og erhvervsvejledning på individ- og organisationsniveau

Lene Poulsen: Career Guidelines

Lene Poulsen: Valg og fravalg

Carla Tønder Jessing: Indtryk fra ELGPN-seminar i Oslo

Marianne Tolstrup: Hvordan vurderer man uddannelsesparathed

Camilla Hutters: Krav om målretning fører til tab af motivation

Alice Petersen: Ét bud på hvordan professionshøjskolerne kan arbejde med kvalitetsudvikling og organisering af studievejledningen

Helle Johnsen: Kulturbevidst vejledning

Download VUE NYT december 2011 her

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

VUE NYT
juni 2011

Indhold

Redaktionel kommentar

Carla Tønder Jessing: Nyt fra Referencepanel Vest

Lene Poulsen: Nyt fra Referencepanel Øst

Lene Poulsen: Afslutningskonference i REVOW-projektet 7.10.2011

Carla Tønder Jessing: Årsmøde for Studie- og Erhvervsvejledere ved de videregående uddannelser 24.-25.11. 2011

Lis Boysen og Lene Poulsen: Anerkendelse af arbejdslivskompetencer – eller ’Recognotion of value of work’

Carla Tønder Jessing: Studiebesøg i Polen: ”The Role of Career Guidance, Information and Training for the Labour Market”

Elsebeth Nygaard: Chatten og de første svære dansetrin

Elisabeth Grauengaard og Malle Hansen: Den skotske model i vejledning

Anne-Maj Stride Geyti: Videre med uddannelse

Birgit Heie: Projekt intensive vejledningsforløb

Rita Buhl: Erfaringer med UEA-kurser på læreruddannelsen i VIA UC

Peter Plant: Evident – om review af effekten af vejledning

Download VUE NYT juni 2011 her

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

VUE NYT
december 2010

Indhold

Redaktionel kommentar

Lene Poulsen: Nye referencepaneler i VUE

Solveig Brander: Revision af diplomuddannelserne

Lene Poulsen: Inspiration fra Norge

Lene Poulsen: Den årlige konference for vejledere ved ungdomsuddannelserne og UU

Lone Nordskov Nielsen: Efteruddannelse og internationalt samarbejde for vejledere

Carla Tønder Jessing: Hvordan oplever voksne den vejledning, de modtager, og hvordan involveres de i voksen-vejledningen?

Katrine Haaning: PRESTO på Egå Gymnasium

Lis Boysen: Bridge to a Brighter Future
                         
Jesper Aaskov: Den tilfældige vejledning
                         
Helene Valgreen: Anmeldelse af "At bygge bro i vejledning – perspektiver på relation, metode og samarbejdes betydning i vejledningssammenhænge” af Rita Buhl, Morten Haase, Randi Skovhus og Anne West

Lene Poulsen: Ungdommens Uddannelsesvejlednings Udviklingscenter. Interview med sekretariatsleder Pia Vigh

Download VUE NYT december 2010  her

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

VUE NYT
juni 2010

 

Indhold

Redaktionel kommentar

Sidste nyt: Uddannelseskrav til personer, der arbejder med uddannelses- og erhvervsvejledning i uddannelsesinstitutioners fastholdelsesarbejde

Randi Skovhus: Gruppevejledning - muligheder og begrænsninger

Rita Buhl: Studie- og karrierevejledning i VIAs Højskole for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

Trine Harck: Der skal to til en tango - grundskole og UU i samarbejde om unges karrierevalgsproces

Per Bram: Uddannelsespligt og validering af uddannelsesparathed

Høringssvar vedr. Ungepakke 2 fra undervisere på DUE i UCC

Lis Boysen: Progression og overgang - fra gymnasium til videregående uddannelse

Anette Hansen og Lone Nordskov Nielsen: Mentorordninger og mentorskaber - nyt valgmodul i DUE

Carla Tønder Jessing: Den internationale vejlederkonference i IAEGV, november 2009

Lene Poulsen: Den årlige vejlederkonference for vejledere ved UU og erhvervsuddannelser maj 2010

Download VUE NYT juni 2010 her

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

VUE Nyhedsbrev nr. 6
december 2009

Indhold

Carla Tønder Jessing og Lene Poulsen: Om indholdet i nyhedsbrev nr. 6

Jørgen Thorslund, UC Lillebælt: Apropos klimatopmødet: Vejledning og karriereudvikling i orkanens øje

Anita Lindquist, Københavns Universitet: Universitetsvejledningen kan blive en bedre investering

Helle Johnsen, Pædagoguddannelsen Jydsk, VIA UC: Et vejledende seminarium

Per Bram, UU Vestegnen, Region Hovedstaden: karrierevalgsperspektivet i UU´s vejledningsindsats

Alice Petersen, UC Lillebælt: Virkningsevaluering – Det virker!

Trond Beldo Klausen, Aalborg Universitet: Sociale forskelle i valg af videregående uddannelse – lærernes og vejledernes rolle

Lone Nordskov Nielsen og Carla Tønder Jessing, VUE, VIA UC: PRESTO – At-lære-at-lære og Peer education i europæisk kontekst
 

Download nyhedsbrev 6 her

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

VUE Nyhedsbrev nr. 5
juni 2009

Indhold
Carla Tønder Jessing og Lene Poulsen: Om indholdet i nyhedsbrev nr. 5

Camilla Hutters, UC Metropol: Fra kald til karriere. Sygeplejerskestuderende vil også have en karriere!

Ulla Viskum, UC Lillebælt: Udvikling og koordinering af studievejledningen i UC Lillebælt

Anna Baltzer, KDAS/UCC og VUE: Hvorfor anvende vejledningsteorier i praktikvejledning? Det går da meget godt uden!

Charlotte Egholm, UC Metropol: Tilfredshed med studievejledning – skal, kan og bør den måles?

Ellen Enggaard, VUE: Realkompetencevurdering i praksis

Kirsten-Anne Hoffmann, Studievalg København: Gode erfaringer med e-surveys og opsøgende vejledning

Karen Paaske, Birte Kaiser og Ulla Nistrup, VUE: Mentorskabets mulighed og mangfoldighed

Marie Thodbjerg og Viggo Munk, UU Århus: Anmeldelse af VUEs to nye bøger

Carla Tønder Jessing, VUE: Om nordisk netværk for Voksenvejledning og IAEVG

Download nyhedsbrev nr. 5 her
 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

VUE Nyhedsbrev nr. 4
december 2008

Indhold

Carla Tønder Jessing: Om indholdet i Nyhedsbrev nr. 4

Anne-Marie Dahler-Larsen, Lis Boysen og Lisbeth Pedersen: Om valg og vejledning til og i gymnasiet – elevernes perspektiv

Jette Larsen, Rita Buhl og Morten Piil Hansen: Du skal kunne skifte perspektiv, opbygge relationer, rumme personlige problemer, have blik for det sociale…!
- De første resultater fra et projekt om praktikansvarliges vejledningskompetencer i erhvervsuddannelsernes praktik

Randi Boelskifte Skovhus: Karrierevejledning på de mellemlange videregående uddannelser

Steffen Svendsen: CEDEFOP kortlægger vejlederuddannelser i EU

Birgit Fuglsbjerg: Liv, lys og ballader – Særlige muligheder for uddannelsesvejledning i efterskolen

Karina Meinecke: Innovation i grundskolen – med vejlederens hjælp

Lone Nordskov Nielsen: IAEVG-konference i Buenos Aires – september 2008

Download nyhedsbrev nr. 4 her
 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
VUE Nyhedsbrev nr. 3

juni 2008

Indhold

Carla Tønder Jessing: Om indholdet i nyhedsbrev nr. 3

Lene Poulsen: Professionalisering af uddannelses- og erhvervsvejledningen - eller: Hvad blev der af vejledningsreformens og Globaliseringsrådets intentioner?

Anette Nymann og Helle Toft: den rituelle vejledningssamtale

Lone Nordskov Nielsen: VUE og Voksenvejledningsnetværkene – Strategi for vejledning af voksne beskæftigede i forhold til kompetenceudvikling og efter- og videreuddannelse

Helle Toft: Amorf vejledning?
Om gennemførselsvejledning af studerende med anden etnisk baggrund en dansk i de pædagogiske uddannelser (MVU)

Trine Hinckley Harck og Rita Buhl: Erfaringer fra samarbejde mellem UU og VUE

Ellen Enggaard: Man bliver faktisk lidt høj af det! – den første realkompetencevurdering lavet i VIA University College

Finn Thorbjørn Hansen: Den taktfulde vejleder – Den eksistentielle dimension i uddannelses- og erhvervsvejledning

Download nyhedsbrev nr. 3 her
 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

VUE Nyhedsbrev nr. 2
december 2007

Indhold

Carla Tønder Jessing: Om indholdet i nyhedsbrev nr. 2

Lene Poulsen og Ellen Enggaard: Realkompetencevurdering af vejledere

Birte Laiser: Som du råber i skoven får du svar – om mentorrelationer og anerkendelse

Rita Buhl: Forældreinddragelse i vejledningen – en kompleks ’selvfølgelighed’

Jette Larsen. Identifikation af unge med særlige behov for vejledning

Kort nyt

Lene Poulsen og Lisbeth Højdal: Ny bog på vejledningsfronten

Carla Tønder jessing: Inspirerende internationale temaer – Om Fourth International Symposium on Career Development and Public Policy – Skotland, 22-24. Oktober 2007

Download nyhedsbrev nr. 2 her

 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

VUE Nyhedsbrev nr. 1
juni 2007

Indhold

Carla Tønder Jessing: Velkommen til VUEs nyhedsbrev

Carla Tønder Jessing: genstandsfelt og strategier for Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning

Karen Paaske: Aktionsforskning og dialogkonferencer i udforskning af vejledning

Rita Buhl: Samarbejde med vejledningspraktikere om undersøgelses- og udviklingsarbejde i VUE

Christian Lystbæk: Vejledning i et professionsperspektiv

Lisbeth Højdal: At skabe sammenhæng mellem teorier og metoder

Jens Erik Kristensen: Viljen til LIVSLANG VEJLEDNING – fra vugge til krukke?

Download nyhedsbrev nr. 1 her

 
NYHEDER:

"Aktuelle udfordringer for karrierevejledningen ved de videregående uddannelse”
Årsmøde 2013 for studie- og erhvervsvejledere ved de videregående uddannelser
I samarbejde med Studievalg Nordjylland inviterer VUE til årsmøde 28.-29. november 2013.  Se program her og tilmeldingsskema her

En ny projektrapport kan læses her
Rapport om Karrierevejledning i UCerne

Vejlederkonference 2013
Unge i transition - veje om omveje i valgprocessen
UCC afholder den årlige konference for vejledere  fra ungdomsuddannelser, UU-centre og de frie skoler på Hotel Svendborg 2.-3. maj 2013
Se program og tilmelding her

VUE NYT december 2012
Læs det nye nummer af VUE NYT her

Konferencen ”Vejledning af kortuddannede på kanten af arbejdsmarkedet”
NCK, NVL, VUE og Uddannelsesforbundet inviterer til konference. Konferencen finder sted den 16. januar 2013 i VIA UC i Århus. Se program og tilmelding her

Studieophold i Europa for danske vejledere forår 2013
Danske vejledere har mulighed for at deltage i en uges studieophold i et europæisk land.  Læs her om muligheder og ansøgningsfrist.

"Karrierelæring og valg af videregående uddannelse”
Årsmøde 2012 for studie- og erhvervsvejledere ved de videregående uddannelser
I samarbejde med Studievalg Nordjylland inviterer VUE til årsmøde 29. - 30. november 2012.  Se program her og tilmeldingsskema her

Ny folder om VUE
Folderen med beskrivelse af VUE kan downloades her eller den kan rekvireres for VUE

VUE NYT juni 2012
Læs det nye nummer af VUE NYT her

Vejledere på studierejse til Skotland
En del af undervisningen på diplommodulet Vejledning og samfund foregår i Skotland. Læs mere her

Vejlederkonferencen 2012: Parat til uddannelse og karriere?
Den årlige konference for vejledere i UU-centre, på ungdomsuddannelser og de frie kostskoler Se program og tilmelding her

Årets første ansøgningsrunde til studiebesøg i EU 2012-13
Studiebesøgene henvender bl.a. sig til vejledere. Besøgene har til formål give deltagerne indsigt og viden om værdier, systemer, metoder og praksis i de deltagende lande. Ansøgningsfristen er fredag den 30. marts 2012 kl. 12.00.
Læs mere her

To nye projektrapporter kan læses her
Rapport om Uddannelsesparathedsvurdering og rapport om effekter af DUE

VUE NYT december 2011
Læs det nye nummer af VUE NYT her

’Vejledningsmetoder og Karrierevejledningskompetencer’ Oplæggene fra Årsmøde 2011 kan læses under Kurser og Konferencer her

Voice of Users - Promoting quality of guidance for adults in the Nordic countries
Den samlede rapport om undersøgelsen er udkommet og kan læses her   
Artikler og præsentationer af projektet kan læses her
 

Studieophold i Europa for danske vejledere forår 2012
Danske vejledere har mulighed for at deltage i en uges studieophold i et europæisk land.
Læs mere her

Se flere nyheder i arkivet

   Sidst opdateret: 18-12-2013

[../../../vejledning1/inkluderet/NYfooter næsten alle sider.htm]