Om VUE
Uddannelser
Projekter
Kurser & Konferencer
Udgivelser
Videndeling
Kontakt
 

::::::::::::
PUBLIKATIONER

VUE har udgivet to nye publikationer med resultater fra flere
udviklings- og undersøgelsesprojekter:

Antologi:  "6 belysninger af vejledning - forståelser, brydninger
                  og praksis"

   Redigeret af:
Carla Tønder Jessing, Lone Nordskov Nielsen og Lene Poulsen
Se indholdsfortegnelsen
her.

Bogen kan købes via mail til
vue@viauc.dk . Oplys EAN-nummer og leveringsadresse.
Prisen pr. stk. kr. 185,00 + porto.
 

Undervisningshæfte: "Den reflekterende mentor"

  

Af: Barbara Day, Trine Hinckley Harck og Birte Kaiser

Se indholdsfortegnelsen her.
Bogen kan købes via mail til vue@viauc.dk
Oplys EAN-nummer og leveringsadresse.
Pris pr. stk. 90,00 kr. + porto.


•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
 

Inspirationshæfter

VUE har udgivet 3 inspirationshæfter på baggrund af tre af videncentrets udviklings- og undersøgelsesprojekter: 

”§9 stk. 4 i folkeskoleloven. En mulighed i unges individuelle karrierevalgsproces - læringsperspektiver, planlægning og evaluering”

Af: Trine Hinckley Harck, Per Bram Hinløv, Jette Larsen og Morten Anker Hansen

”Vejleder-forældre-samarbejde – at udvide begrebet om forældreinddragelse i vejledningen” 

Af: Rita Buhl, Barbara Day og Trine Hinckley Harck

”Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning

Af: Jette Larsen, Barbara Day, Lis Boysen og Morten Anker Hansen

 

Hæfterne koster 40,00 kr. pr. stk. plus porto og kan bestilles via mail til vue@viauc.dk. Oplys EAN nummer og leveringsadresse.
 


 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••


Idékatalog
”46 idéer til vejledning på de mellemlange videregående uddannelser”

  

Af: Randi Skovhus, Lone Nordskov Nielsen, Lene Kjeldsen og Christian Lystbæk

Idékataloget er udarbejdet på baggrund af et undersøgelses- og udviklingsprojekt i VUE.
Den afsluttende rapport om projektet kan læses her.


Idékataloget kan bestilles via mail til
vue@viauc.dk. Oplys EAN nummer og leveringsadresse.
Pris pr. stk. kr. 50,00 + porto.

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Model for realkompetencevurdering af vejledere
En arbejdsgruppe bestående af fem VUE-medarbejdere, samt formændene for FUE og FUETS, har udviklet modellen, og modellen er forinden færdiggørelsen blevet bearbejdet af den arbejdsgruppe, som Undervisningsministeriet nedsatte i juni 2007 om RKV af vejledere – med repræsentanter for UU, Studievalg, FUE, FUETS og uddannelsesudbyderne. Den praktiske udmøntning og gennemførelse af RKV af vejledere ligger hos de 5 udbydere af Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning: UC København, VIA UC, UC Vest, UC Lillebælt og UC Sjælland.

Modellen for realkompetencevurdering af vejledere kan læses her.

Den pædagogiske vejledning til brug for CVU’ernes gennemførelse af eventuelle uddybende realkompetencevurderinger kan læses her.

  
   
NYHEDER:

"Aktuelle udfordringer for karrierevejledningen ved de videregående uddannelse”
Årsmøde 2013 for studie- og erhvervsvejledere ved de videregående uddannelser
I samarbejde med Studievalg Nordjylland inviterer VUE til årsmøde 28.-29. november 2013.  Se program her og tilmeldingsskema her

En ny projektrapport kan læses her
Rapport om Karrierevejledning i UCerne

Vejlederkonference 2013
Unge i transition - veje om omveje i valgprocessen
UCC afholder den årlige konference for vejledere  fra ungdomsuddannelser, UU-centre og de frie skoler på Hotel Svendborg 2.-3. maj 2013
Se program og tilmelding her

VUE NYT december 2012
Læs det nye nummer af VUE NYT her

Konferencen ”Vejledning af kortuddannede på kanten af arbejdsmarkedet”
NCK, NVL, VUE og Uddannelsesforbundet inviterer til konference. Konferencen finder sted den 16. januar 2013 i VIA UC i Århus. Se program og tilmelding her

Studieophold i Europa for danske vejledere forår 2013
Danske vejledere har mulighed for at deltage i en uges studieophold i et europæisk land.  Læs her om muligheder og ansøgningsfrist.

"Karrierelæring og valg af videregående uddannelse”
Årsmøde 2012 for studie- og erhvervsvejledere ved de videregående uddannelser
I samarbejde med Studievalg Nordjylland inviterer VUE til årsmøde 29. - 30. november 2012.  Se program her og tilmeldingsskema her

Ny folder om VUE
Folderen med beskrivelse af VUE kan downloades her eller den kan rekvireres for VUE

VUE NYT juni 2012
Læs det nye nummer af VUE NYT her

Vejledere på studierejse til Skotland
En del af undervisningen på diplommodulet Vejledning og samfund foregår i Skotland. Læs mere her

Vejlederkonferencen 2012: Parat til uddannelse og karriere?
Den årlige konference for vejledere i UU-centre, på ungdomsuddannelser og de frie kostskoler Se program og tilmelding her

Årets første ansøgningsrunde til studiebesøg i EU 2012-13
Studiebesøgene henvender bl.a. sig til vejledere. Besøgene har til formål give deltagerne indsigt og viden om værdier, systemer, metoder og praksis i de deltagende lande. Ansøgningsfristen er fredag den 30. marts 2012 kl. 12.00.
Læs mere her

To nye projektrapporter kan læses her
Rapport om Uddannelsesparathedsvurdering og rapport om effekter af DUE

VUE NYT december 2011
Læs det nye nummer af VUE NYT her

’Vejledningsmetoder og Karrierevejledningskompetencer’ Oplæggene fra Årsmøde 2011 kan læses under Kurser og Konferencer her

Voice of Users - Promoting quality of guidance for adults in the Nordic countries
Den samlede rapport om undersøgelsen er udkommet og kan læses her   
Artikler og præsentationer af projektet kan læses her
 

Studieophold i Europa for danske vejledere forår 2012
Danske vejledere har mulighed for at deltage i en uges studieophold i et europæisk land.
Læs mere her

Se flere nyheder i arkivet

   Sidst opdateret: 17-12-2010

[../../../vejledning1/inkluderet/NYfooter næsten alle sider.htm]