Om VUE
Uddannelser
Projekter
Kurser & Konferencer
Udgivelser
Videndeling
Kontakt
 

::::::::::::
ANDRE  NETVÆRKSKONTAKTER
 

Undervisningsministeriet
Nationalt Center for Kompetenceudvikling – NCK
International Association for Educational and Vocational Guidance: IAEVG
NVL - Nordisk Netværk for Voksnes Læring
Voksenvejledningsnetværket under NVL - Vuxenvägledningsnätverket


2 rapporter fra netværket udkom i 2009:
Aspekter på arbetslivskompetens i nordisk vägledning
Aspects on Working Life Competences in Nordic Counselling
Rapporten är ett resultat av NVL:s vägledningsnätverks samlade kunskaper, erfarenheter och reflektioner.
Rapporten är ämnad att lyfta fram och belysa vägledarens arbetslivskunskap i vägledning för vuxna samt sammanställd, utarbetad och redigerad av Vägledningsnätverket inom det Nordiska Nätverket för Vuxnas Lärande, NVL, i samarbete med koordinatorn för nätverket.
Nätverkets arbete finansieras av Nordiska Ministerrådet genom NVL:s strategiska medel.

A report based on the joint knowledge, experience and reflections of NVL’s Counselling and Guidance Network.
The report is aimed at elucidating and describing the counsellors’ knowledge of working life in adult guidance and is put together and edited by the Counselling and Guidance Network within the Nordic Network for Adult Learning, NVL, in cooperation with the coordinator for the network.
The work was financed by the Nordic Council of Ministers through strategic means of NVL.
Rapport, svensk version (pdf)
Report, English version (pdf)

Expected outputs/outcomes of guidance services for adults in the Nordic countries
Published in 2009
This study is an initiative launched by a Nordic network (Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden) on effectiveness and quality in guidance for adults funded by the NVL (Nordisk nätverk för vuxnas lärande) strategic means from the Nordic Council of Ministers.
The project has been implemented in partnership with parallel Nordic bodies and experts. This report covers the first part of the long term strategy in promoting evidence-based practice and policy development.

All documents are in pdf format.

Report
Annex 1: NVL-Glossary of terms
Annex 2: NVL-summary of the terms found / not perceived
Annex 3: Extracts, Danish policy documents
Annex 4: Extracts, Finnish policy documents
Annex 5: Extracts, Icelandic policy documents
Annex 6: Extracts, Norwegian policy documents
Annex 7: Extracts: Swedish policy documents

NYHEDER:

"Aktuelle udfordringer for karrierevejledningen ved de videregående uddannelse”
Årsmøde 2013 for studie- og erhvervsvejledere ved de videregående uddannelser
I samarbejde med Studievalg Nordjylland inviterer VUE til årsmøde 28.-29. november 2013.  Se program her og tilmeldingsskema her

En ny projektrapport kan læses her
Rapport om Karrierevejledning i UCerne

Vejlederkonference 2013
Unge i transition - veje om omveje i valgprocessen
UCC afholder den årlige konference for vejledere  fra ungdomsuddannelser, UU-centre og de frie skoler på Hotel Svendborg 2.-3. maj 2013
Se program og tilmelding her

VUE NYT december 2012
Læs det nye nummer af VUE NYT her

Konferencen ”Vejledning af kortuddannede på kanten af arbejdsmarkedet”
NCK, NVL, VUE og Uddannelsesforbundet inviterer til konference. Konferencen finder sted den 16. januar 2013 i VIA UC i Århus. Se program og tilmelding her

Studieophold i Europa for danske vejledere forår 2013
Danske vejledere har mulighed for at deltage i en uges studieophold i et europæisk land.  Læs her om muligheder og ansøgningsfrist.

"Karrierelæring og valg af videregående uddannelse”
Årsmøde 2012 for studie- og erhvervsvejledere ved de videregående uddannelser
I samarbejde med Studievalg Nordjylland inviterer VUE til årsmøde 29. - 30. november 2012.  Se program her og tilmeldingsskema her

Ny folder om VUE
Folderen med beskrivelse af VUE kan downloades her eller den kan rekvireres for VUE

VUE NYT juni 2012
Læs det nye nummer af VUE NYT her

Vejledere på studierejse til Skotland
En del af undervisningen på diplommodulet Vejledning og samfund foregår i Skotland. Læs mere her

Vejlederkonferencen 2012: Parat til uddannelse og karriere?
Den årlige konference for vejledere i UU-centre, på ungdomsuddannelser og de frie kostskoler Se program og tilmelding her

Årets første ansøgningsrunde til studiebesøg i EU 2012-13
Studiebesøgene henvender bl.a. sig til vejledere. Besøgene har til formål give deltagerne indsigt og viden om værdier, systemer, metoder og praksis i de deltagende lande. Ansøgningsfristen er fredag den 30. marts 2012 kl. 12.00.
Læs mere her

To nye projektrapporter kan læses her
Rapport om Uddannelsesparathedsvurdering og rapport om effekter af DUE

VUE NYT december 2011
Læs det nye nummer af VUE NYT her

’Vejledningsmetoder og Karrierevejledningskompetencer’ Oplæggene fra Årsmøde 2011 kan læses under Kurser og Konferencer her

Voice of Users - Promoting quality of guidance for adults in the Nordic countries
Den samlede rapport om undersøgelsen er udkommet og kan læses her   
Artikler og præsentationer af projektet kan læses her
 

Studieophold i Europa for danske vejledere forår 2012
Danske vejledere har mulighed for at deltage i en uges studieophold i et europæisk land.
Læs mere her

Se flere nyheder i arkivet

   Sidst opdateret: 03-03-2011

 

   Sidst opdateret: 03-03-2011