Om VUE
Uddannelser
Projekter
Kurser & Konferencer
Udgivelser
Videndeling
Kontakt
 

::::::::::::
AFGANGSPROJEKTER FRA DIPLOMUDDANNELSEN
 

Eksistentialistisk vejledning i beskæftigelsesindsatsen – utopi eller nødvendighed?
Skrevet af:
Mai Britt Duvald
Uddannelsessted: VIA University College
Eksamenstermin: Forår 2013

Vejledning af perifere deltagere i legitime læringsforløb
Skrevet af:
Ole Lindved Sværke
Uddannelsessted: UCC
Eksamenstermin: Januar 2013

Planer
Skrevet af:
Stine Nedelkovski
Uddannelsessted: UCC
Eksamenstermin: Maj 2012

Fællesskab og ejerskab. Gennemførelsesvejledning på erhvervsskolerne
Skrevet af:
Christina Celeste Nielsen
Uddannelsessted: UCC
Eksamenstermin: Februar 2012

Selvopfattelsens betydning for karrierevalg
Skrevet af:
Hanne Bøge
Uddannelsessted: UCC
Eksamenstermin: Efterår 2011

Livslang vejledning - En vision eller markedstænkning?
Skrevet af:
Madjid Allaoua
Uddannelsessted: UCC
Eksamenstermin: Januar 2012

Clara. Et barn med særlige forudsætninger – Vejledning fra et dannelsesperspektiv
Skrevet af:
Stine Anne Petersen
Uddannelsessted: VIA UC
Eksamenstermin: Efterårssemestre 2011

Fra parathed til dannelse – hvorfor?  (Rapport + Forside)

Skrevet af: Hans Carl Poul Hansen, UU-vejleder

Uddannelsessted: VIA University College, Viby

Eksamenstermin: Januar 2011

Vejledning i efterskolen
Skrevet af: Ann Birgit Christensen, uddannelses- og erhvervsvejleder, Frijsenborg Efterskole
Uddannelsessted: Professionshøjskolen UCC
Eksamenstermin: Efterårssemestret 2010

Evaluering af gennemførelses-vejledningen - mellem markedsgørelse og læring
Skrevet af: Jesper Skovlund, gennemførelsesvejleder på Htx Køge
Uddannelsessted: Professionshøjskolen UCC
Eksamenstermin: Januar 2010

Globaliseringsvejledning i et UU-perspektiv
Skrevet af: Claudia Hoffmann Dose, Souschef på UU-center
Uddannelsessted: Professionshøjskolen University College Capital
Eksamenstermin: Januar 2009

Livslang vejledning, strategier og praksis i voksenvejledningen - vilkår, behov og synlighed
Skrevet af: Lisbeth Sandreid, erhvervsvejleder i jobcenter
Uddannelsessted: Professionshøjskolen University College Capital
Eksamenstermin: Januar 2009
 

 

NYHEDER:

"Aktuelle udfordringer for karrierevejledningen ved de videregående uddannelse”
Årsmøde 2013 for studie- og erhvervsvejledere ved de videregående uddannelser
I samarbejde med Studievalg Nordjylland inviterer VUE til årsmøde 28.-29. november 2013.  Se program her og tilmeldingsskema her

En ny projektrapport kan læses her
Rapport om Karrierevejledning i UCerne

Vejlederkonference 2013
Unge i transition - veje om omveje i valgprocessen
UCC afholder den årlige konference for vejledere  fra ungdomsuddannelser, UU-centre og de frie skoler på Hotel Svendborg 2.-3. maj 2013
Se program og tilmelding her

VUE NYT december 2012
Læs det nye nummer af VUE NYT her

Konferencen ”Vejledning af kortuddannede på kanten af arbejdsmarkedet”
NCK, NVL, VUE og Uddannelsesforbundet inviterer til konference. Konferencen finder sted den 16. januar 2013 i VIA UC i Århus. Se program og tilmelding her

Studieophold i Europa for danske vejledere forår 2013
Danske vejledere har mulighed for at deltage i en uges studieophold i et europæisk land.  Læs her om muligheder og ansøgningsfrist.

"Karrierelæring og valg af videregående uddannelse”
Årsmøde 2012 for studie- og erhvervsvejledere ved de videregående uddannelser
I samarbejde med Studievalg Nordjylland inviterer VUE til årsmøde 29. - 30. november 2012.  Se program her og tilmeldingsskema her

Ny folder om VUE
Folderen med beskrivelse af VUE kan downloades her eller den kan rekvireres for VUE

VUE NYT juni 2012
Læs det nye nummer af VUE NYT her

Vejledere på studierejse til Skotland
En del af undervisningen på diplommodulet Vejledning og samfund foregår i Skotland. Læs mere her

Vejlederkonferencen 2012: Parat til uddannelse og karriere?
Den årlige konference for vejledere i UU-centre, på ungdomsuddannelser og de frie kostskoler Se program og tilmelding her

Årets første ansøgningsrunde til studiebesøg i EU 2012-13
Studiebesøgene henvender bl.a. sig til vejledere. Besøgene har til formål give deltagerne indsigt og viden om værdier, systemer, metoder og praksis i de deltagende lande. Ansøgningsfristen er fredag den 30. marts 2012 kl. 12.00.
Læs mere her

To nye projektrapporter kan læses her
Rapport om Uddannelsesparathedsvurdering og rapport om effekter af DUE

VUE NYT december 2011
Læs det nye nummer af VUE NYT her

’Vejledningsmetoder og Karrierevejledningskompetencer’ Oplæggene fra Årsmøde 2011 kan læses under Kurser og Konferencer her

Voice of Users - Promoting quality of guidance for adults in the Nordic countries
Den samlede rapport om undersøgelsen er udkommet og kan læses her   
Artikler og præsentationer af projektet kan læses her
 

Studieophold i Europa for danske vejledere forår 2012
Danske vejledere har mulighed for at deltage i en uges studieophold i et europæisk land.
Læs mere her

Se flere nyheder i arkivet

   Sidst opdateret: 28-02-2013

 

   Sidst opdateret: 28-02-2013

[../../../../vejledning1/inkluderet/NYfooter næsten alle sider.htm]