Om VUE
Uddannelser
Projekter
Kurser & Konferencer
Udgivelser
Videndeling
Kontakt
 

::::::::::::
OPGAVER FRA MASTERUDDANNELSEN I VEJLEDNING

Der skal to til en tango – grundskole og UU i samarbejde om unges karrierevalgsproces
Skrevet af: Trine Hinchely Harck
Uddannelsessted: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole
Eksamenstermin: Efterår 2009
Modul 4 - Masteropgave

 

Forældreinddragelse i Ungdommens Uddannelsesvejledning - et samarbejde om unges karrierelæring
Skrevet af: Rita Buhl, VIA UC
Uddannelsessted: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole
Eksamenstermin: Efterår 2006
Modul 1

Forældre og vejledning - et sociologisk perspektiv
Skrevet af: Rita Buhl, VIA UC
Uddannelsessted: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole
Eksamenstermin: Forår 2007
Modul 2
 

Forældreinddragelse i vejledningen
- en undersøgelse af om et filosofisk undringsfællesskab kan bringe et ligeværdigt forhold mellem vejleder og forældre i centrum

Skrevet af: Rita Buhl, VIA UC
Uddannelsessted: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole
Eksamenstermin: Vinter 2007
Modul 3

Forældresamarbejde i vejledningen – balladen om forældreinddragelse

Skrevet af: Rita Buhl, VIA UC
Uddannelsessted: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole

Modul 4: Masterprojekt

Individuel skriftlig opgave med mundtlig eksamination

Eksamenstermin: forår 2008

Tilfældighed - en dynamisk vejledningsmetodik
Skrevet af: Jesper Aaskov, UU Haderslev
Uddannelsessted: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole
Eksamenstermin: Sommer 2010
Modul 4

 

 

NYHEDER:

"Aktuelle udfordringer for karrierevejledningen ved de videregående uddannelse”
Årsmøde 2013 for studie- og erhvervsvejledere ved de videregående uddannelser
I samarbejde med Studievalg Nordjylland inviterer VUE til årsmøde 28.-29. november 2013.  Se program her og tilmeldingsskema her

En ny projektrapport kan læses her
Rapport om Karrierevejledning i UCerne

Vejlederkonference 2013
Unge i transition - veje om omveje i valgprocessen
UCC afholder den årlige konference for vejledere  fra ungdomsuddannelser, UU-centre og de frie skoler på Hotel Svendborg 2.-3. maj 2013
Se program og tilmelding her

VUE NYT december 2012
Læs det nye nummer af VUE NYT her

Konferencen ”Vejledning af kortuddannede på kanten af arbejdsmarkedet”
NCK, NVL, VUE og Uddannelsesforbundet inviterer til konference. Konferencen finder sted den 16. januar 2013 i VIA UC i Århus. Se program og tilmelding her

Studieophold i Europa for danske vejledere forår 2013
Danske vejledere har mulighed for at deltage i en uges studieophold i et europæisk land.  Læs her om muligheder og ansøgningsfrist.

"Karrierelæring og valg af videregående uddannelse”
Årsmøde 2012 for studie- og erhvervsvejledere ved de videregående uddannelser
I samarbejde med Studievalg Nordjylland inviterer VUE til årsmøde 29. - 30. november 2012.  Se program her og tilmeldingsskema her

Ny folder om VUE
Folderen med beskrivelse af VUE kan downloades her eller den kan rekvireres for VUE

VUE NYT juni 2012
Læs det nye nummer af VUE NYT her

Vejledere på studierejse til Skotland
En del af undervisningen på diplommodulet Vejledning og samfund foregår i Skotland. Læs mere her

Vejlederkonferencen 2012: Parat til uddannelse og karriere?
Den årlige konference for vejledere i UU-centre, på ungdomsuddannelser og de frie kostskoler Se program og tilmelding her

Årets første ansøgningsrunde til studiebesøg i EU 2012-13
Studiebesøgene henvender bl.a. sig til vejledere. Besøgene har til formål give deltagerne indsigt og viden om værdier, systemer, metoder og praksis i de deltagende lande. Ansøgningsfristen er fredag den 30. marts 2012 kl. 12.00.
Læs mere her

To nye projektrapporter kan læses her
Rapport om Uddannelsesparathedsvurdering og rapport om effekter af DUE

VUE NYT december 2011
Læs det nye nummer af VUE NYT her

’Vejledningsmetoder og Karrierevejledningskompetencer’ Oplæggene fra Årsmøde 2011 kan læses under Kurser og Konferencer her

Voice of Users - Promoting quality of guidance for adults in the Nordic countries
Den samlede rapport om undersøgelsen er udkommet og kan læses her   
Artikler og præsentationer af projektet kan læses her
 

Studieophold i Europa for danske vejledere forår 2012
Danske vejledere har mulighed for at deltage i en uges studieophold i et europæisk land.
Læs mere her

Se flere nyheder i arkivet

   Sidst opdateret: 04-08-2011

[../../../../vejledning1/inkluderet/NYfooter næsten alle sider.htm]