:::::::::::: PROJEKTER FRA UEA-KURSER FOR LÆRERSTUDERENDE

Nedenstående projekter er produkter fra valgfrit 20 timers kursus på læreruddannelsen i Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering. Opgaven har lydt på at udarbejde et lille UEA-forløb i forhold til et udvalgt trinmål i Fælles mål, Faghæfte 22.

UEA undervisning i 3. klasse (PP)

UEA-forløb i samfundsfag (PP)

UEA-forløb om uddannelsesmulighederne efter 9. og 10. klasse (PP)

UEA-projekt for 3. klasse – Indskoling

Virksomhedskendskab og innovation

Virksomhedskendskab og innovation (PP)

Øvelser og mål – Elevens bog

Elevens bog (PP)

Innovation i 8. klasse (PP)

Informationssøgning om uddannelse 9. klasse

Informationssøgning om uddannelse 9. klasse (PP)

Kendskab til karrierevalgsprocesser 7.-9. klasse

Fokus på Jobmuligheder og karrierelæring 6. klasse

UEA kursus 2011 Fokus på Jobmuligheder og karrierelæring i 6. klasse (PP)

UEA Elevers karrierelæring i skolen (PP)

UEA- undervisningsforløb i naturvidenskab 8. klasse

Reportage om sammenhæng mellem uddannelsesveje og erhvervsmuligheder (PP)

Fokus på ungdomsuddannelsernes muligheder og begrænsninger (PP)

Information om jobsøgning (PP)

3 ugers UEA-projekt i 9. klasse

Et samarbejdsprojekt med virksomheder og forældre. UEA projekt. 6 .klasse

Fokus på selvindsigt og værdier i 6. klasse

Individuelle kompetencer og kompetencekrav. UEA 9. klasse

Minisamfund på udskolingstrinnet - UEA kursus uge 43

Om selvforståelse i 7. klasse

Tværfagligt UEA-forløb i 7. klasse

Tværfagligt undervisningsforløb om unge og virksomheder (UEA)

UEA forløb i 9. klasse med fokus på ungdomsuddannelserne

UEA i 9. klasse. Om faglige termer, informationsveje og sammenhænge mellem uddannelse og erhverv

UEA i indskolingen

UEA-kurser/UEA links

UEA og dansk i 6. klasse.