Om VUE
Uddannelser
Projekter
Kurser & Konferencer
Udgivelser
Videndeling
Kontakt
 

:::::::::::: NYHEDER
 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Anerkendelse af arbejdslivskompetencer
Invitation til afsluttende konference på REVOW-projektet (Recognition of Value of Work) fredag den 7. oktober 2011.
Se her

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

’Vejledningsmetoder og Karrierevejledningskompetencer’ – Årsmøde 2011 for studie- og erhvervsvejledere ved de videregående uddannelser
Se program her

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Evaluering af vejledningsindsatsen i Grønland
Evalueringen er afsluttet og evalueringsrapporten fra juni 2011 kan læses her

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

FUETS
FUETS afholder sin årlige konference for vejledere ved de tekniske skoler d. 5.-6. oktober 2011.
Program kan læses her  

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VUE NYT juni 2011
Læs det nye nummer af VUE NYT her

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Uddannelsespligt - og parathed. Vejlederens nye roller.
Program til den årlige konference for vejledere i UU-centre og på ungdoms-uddannelserne foreligger nu. Se her

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

EU-tilskud til vejlederes internationale aktiviteter: Ansøgningsfrister i 2011
I EU's Uddannelsesprogram for Livslang Læring kan vejledere søge om tilskud til internationale aktiviteter. som efteruddannelse eller praktik i et andet land, studiebesøg eller projektsamarbejde med vejledere fra andre lande. Tilskud kan søges fra programmerne: Comenius, Erasmus, Grundtvig, Leonardo da Vinci og Studiebesøg.
Rammerne for ansøgningerne og ansøgningsfristerne i 2011 kan læses her

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Oprettet d. 29. september 2011

Voice of Users - Promoting quality of guidance for adults in the Nordic countries

Den samlede rapport om undersøgelsen er udkommet og kan læses her   

Artikler og præsentationer af projektet kan læses her  

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Oprettet d. 10. september 2011

Studieophold i Europa for danske vejledere forår 2012

Danske vejledere har mulighed for at deltage i en uges studieophold i et europæisk land. VIA University College, Videreuddannelse og kompetenceudvikling har fået bevilget midler fra EU's Leonardo da Vinci program til at sende 12 danske uddannelses- og erhvervsvejledere på studieophold i Tjekkiet, Finland, Estland, Island, Letland, Slovenien, Norge eller Spanien.

Yderligere information kan findes her

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Oprettet d. 27. juli 2011

Evaluering af vejledningsindsatsen i Grønland
Evalueringen er afsluttet og evalueringsrapporten fra juni 2011 kan læses her

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Oprettet d. 27. juli 2011

FUETS
FUETS afholder sin årlige konference for vejledere ved de tekniske skoler d. 5.-6. oktober 2011.
Program kan læses her  og tilmeldingsskema findes her

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Oprettet d. 17. juni 2011

VUE NYT juni 2011
Læs det nye nummer af VUE NYT her

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Uddannelsespligt  - og parathed. Vejlederens nye roller.
Program til den årlige konference for vejledere i UU-centre og på ungdoms-uddannelserne foreligger nu. Se her

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

EU-tilskud til vejlederes internationale aktiviteter: Ansøgningsfrister i 2011
I EU's Uddannelsesprogram for Livslang Læring kan vejledere søge om tilskud til internationale aktiviteter. som efteruddannelse eller praktik i et andet land, studiebesøg eller projektsamarbejde med vejledere fra andre lande. Tilskud kan søges fra programmerne: Comenius, Erasmus, Grundtvig, Leonardo da Vinci og Studiebesøg.
Rammerne for ansøgningerne og ansøgningsfristerne i 2011 kan læses her

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

"Studiebesøg til udlandet kan søges nu"
Kataloget over Studiebesøg i udlandet i 2010-2011 omfatter en lang række temaer af interesse for danske vejledere. Ansøgningsfrist: Fredag den. 15. oktober 2010 kl. 12.
Læs mere her.
Der er også mulighed for at organisere et besøg i Danmark og blive vært for udenlandske gæster. Ansøgningsfrist: Onsdag den 1. september.
Læs mere her

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

"Eksistens, fællesskaber og fastholdelse"
Årsmøde 2010 for studie- og erhvervsvejledere ved de videregående uddannelser
I samarbejde med Studievalg Nordjylland inviterer VUE til årsmøde 25. - 26. november 2010.  Se program her og tilmeldingsskema her

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

FUETS afholder sin årlige konference for vejledere ved de tekniske skoler d. 17.- 18. november 2010.
Program kan læses her og tilmeldingsskema findes her

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VUE NYT juni 2010
VUE nyhedsbrev har fået nyt navn og layout.

Læs VUE NYT her

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

School and the World of Work

Artikel om den nyligt afholdte konference i netværket School and the World of Work kan læses her

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Den femte vej - EUD-vejen til videregående uddannelse

Konferencen holdes i Vejle den 14. september 2010. Programmet kan læses her og tilmeldingsskemaet her

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Afsluttende evaluering af de 22 voksenvejlednings-netværk, marts 2010

Den afsluttende evalueringsrapport om voksenvejledningsnetværkene  UC, kan læses her

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

"The situation in transition from School to the World of Work in Europe" - konference om overgangen fra uddannelse til arbejdsliv i Europa
Programmet kan ses her

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ny uddannelse indenfor realkompetencevurdering
Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling, SCKK har sammen med NVR udviklet et længerevarende uddannelsesforløb for undervisere, konsulenter og vejledere som arbejder professionelt med anerkendelse af realkompetencer. NVR står for gennemførelsen af forløbet.

Der gennemføres 2 forløb i efteråret 2010 med plads til ca. i alt 40 personer, hvor det er muligt at deltage gratis mod en aktiv evaluering. Det er herefter tanken at forløbet skal gøres til et modul på en VVU eller diplom.
Læs mere her

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Kommuniké fra det femte internationale symposium om karriereudvikling og politik
Her kan du læse det fælles kommuniké om vejledning og karriereudvikling, som blev vedtaget i Wellington, New Zealand, i november 2009

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

"Studiebesøg til udlandet kan søges nu"
En uges studiebesøg i et andet land, arrangeret af eksperter i landet, kan give ny inspiration til eget arbejde og adgang til et europæisk netværk med kolleger fra mange andre lande.
Kataloget over Studiebesøg i udlandet i 2010- 2011 omfatter en lang række temaer, som kunne være interessante for danske vejledere og ledere af vejledningscentre.

Hvis man ønsker at finde et besøg om livslang vejledning, skal man søge således i kataloget:
Under Category Themes: Vælg: "Implementing common European tools ..."
Under Topics: Vælg: "Guidance for Lifelong Learning ..."

Men man kan også søge på mange andre relevante emner i kataloget - vær opmærksom på arbejdssproget.

Der er ansøgningsfrist: Onsdag den 31. marts 2010.

Læs mere her

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Oprettet d. 22. januar 2010

"Fra smørekande til elektronisk fodlænke - vejledning ved en korsvej?"
Den årlige konference for vejledere på erhvervsskolerne og i UU-centre. Hotel Nyborg Strand den 6.-7. maj 2010.
Folder med oplysninger om indhold og tilmelding kan læses
her

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Oprettet d. 5. januar 2010

Kommuniké fra det femte internationale symposium om karriereudvikling og politik
Her kan du læse det fælles kommuniké om vejledning og karriereudvikling, som blev vedtaget i Wellington, New Zealand, i november 2009
Herunder: Evidens for vejledningseffekt, digitale muligheder og kulturens betydning
Fra Danmark deltog formand for Det nationale Dialogforum, Annette Lauridsen

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Oprettet d. 29. oktober  2009

Konference om voksenvejledning og virksomhedsrådgivning
Se program og tilmelding i NCKs nyhedsbrev
her

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Oprettet d. 26. oktober  2009

Foreløbig evaluering af de 22 voksenvejledningsnetværk, oktober 2009
Hovedundersøgelsen ("midtvejsevalueringen") af voksenvejledningsnetværkene kan læses
her

To supplerende delundersøgelser af voksenvejledningsnetværkene foretaget af DPU kan læses på www.ncfk.dk

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Oprettet d. 14. oktober  2009

Studieophold i udlandet for danske vejledere i foråret 2010. Læs mere her

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Oprettet d. 27. august  2009

"Karrierevejledning i de videregående uddannelser"
Årsmøde 2009 for studie- og erhvervsvejledere ved de videregående uddannelser
I samarbejde med Studievalg Østjylland inviterer VUE til årsmøde 26.-27. november 2009
Se program
her

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Oprettet d. 19. august  2009

Mandag den 5. oktober 2009
At tro på sig selv og sin formåen
Socialkognitive metoder i vejledningen

Seminar om den socialkognitive karriereteori - SCCT
Læs om seminaret og tilmelding
her

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Oprettet d. 9. juni  2009

Mentorkurser og seminarer om mentorordninger - efteråret 2009
Læs om kurserne og seminarerne og tilmelding her

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Oprettet d. 9. juni  2009

Faktaark om voksenvejledningsnetværkenes arbejdsresultater i perioden juli 2008 til marts 2009
Læs faktaarket om netværkenes 2. projektperiode her

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Oprettet d. 31. marts 2009

To nye publikationer fra VUE:
Antologien:
"6 belysninger af vejledning - forståelser, brydninger og praksis"
Undervisningshæftet:
"Den reflekterende mentor"

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Oprettet d. 31. marts 2009

"Ind under huden - en diskursanalyse om mentorskaber i overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse"
- den afsluttende rapport om projektet kan læses her.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Oprettet d. 27. marts 2009

"Afgrænsningsproblematikker i voksenvejledning, baseret på køn"
- den afsluttende rapport om projektet kan læses her.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Oprettet d. 27. marts 2009

"Udvikling af erhvervsuddannelsernes praktikværters kompetencer i ungdomsvejledningen"
- den afsluttende rapport om projektet Mentorordninger og kompetenceudvikling af mentorer kan læses her.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Oprettet d. 18. marts 2009

"Mellem tilbud og tvang - nye vilkår for vejledere og vejledte"
Den årlige konference for vejledere på erhvervsskolerne og i UU-centre
Hotel Nyborg Strand den 4. - 5. maj 2009
Folder med oplysninger om indhold og tilmelding kan læses
her.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Oprettet d. 18. marts 2009

"Udvikling af kommunal vejledningsstrategi"
- den afsluttende rapport om projektet kan læses her.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Oprettet d. 5. februar 2009

"Realkompetencevurdering og -anerkendelse"
- den afsluttende rapport om projektet kan læses her.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Oprettet d. 3. februar 2009

"Mentorskab i vejledning som metode til sikring af gennemførelse og reduktion af frafald i ungdomsuddannelser"
- den afsluttende rapport om projektet kan læses
her.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Oprettet d. 3. februar 2009

"Vejledningsstrategier for ungdomsuddannelser"
- den afsluttende rapport om projektet kan læses her.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Oprettet d. 6. januar 2009

CIRIUS har udgivet en ny pjece om det danske vejledningssystem på engelsk.
Flere oplysninger her

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Oprettet d. 30. oktober 2008

EU-tilskud til vejlederes internationale aktiviteter
Nu er der offentliggjort ansøgningsfrister i 2009.
EU's Uddannelsesprogram for Livslang Læring giver muligheder for, at vejledere kan søge om tilskud til internationale aktiviteter.
Det kan være efteruddannelse eller praktik i et andet land eller projektsamarbejde med vejledere fra andre lande.
Tilskud kan søges fra programmerne: Comenius, Erasmus, Grundtvig, Leonardo da Vinci og Studiebesøg.
Se
her
Yderligere oplysninger hos:
Birtha Theut
Euroguidance, CIRIUS
Tlf. 33 95 70 02
Mail:
bt@ciriusmail.dk

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Oprettet d. 15. september 2008

Årsmøde 2008
- for studie- og erhvervsvejledere ved de videregående uddannelser

I samarbejde med Studievalg Østjylland har VUE hermed fornøjelsen at invitere til Årsmøde 2008. Du finder program og tilmeldingsformular under menupunktet "
Konferencer".

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Oprettet d. 29. august 2008

Inspirationshæfte om § 9. stk. 4 i folkeskoleloven
VUE har udgivet inspirationshæftet
Ӥ9 stk. 4 i folkeskoleloven.
En mulighed i unges individuelle karrierevalgsproces
- læringsperspektiver, planlægning og evaluering”

Inspirationshæfte om vejleder-forældre-samarbejde
VUE har udgivet inspirationshæftet
”Vejleder-forældre-samarbejde
– at udvide begrebet om forældreinddragelse i vejledningen”

Inspirationshæfte om vejledning af unge med særlige behov for vejledning
VUE har udgivet inspirationshæftet
”Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning”

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Oprettet d. 27. august 2008

”Strategier for karrierevejledning”
- den afsluttende rapport om projektet kan læses
her.

”Gennemførelsesvejledning af studerende med anden etnisk baggrund end dansk i de pædagogiske uddannelser (MVU)”
- den afsluttende rapport om projektet kan læses
her.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Oprettet d. 4. august 2008

Idékatalog om vejledning på MVU
VUE har udgivet idékataloget ”46 idéer til vejledning på de mellemlange videregående uddannelser”

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Oprettet d. 1. juli 2008


”Strategi for vejledning af voksne beskæftigede i forhold til kompetenceudvikling og efter- og videreuddannelse”

- den afsluttende rapport om projektet kan læses
her.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Oprettet d. 1. juli 2008

”Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser i CVU’er”
- den afsluttende rapport om projektet kan læses
her.
I august udgiver VUE et idékatalog på baggrund af projektets resultater.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Oprettet d. 26. juni 2008

VUE-konferencen den 25. august i Odense
Konferencen er fuldt booket og vi har lukket for tilmelding

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Oprettet d. 13. juni 2008


VUE Nyhedsbrev nr. 3 er udkommet

Det kan læses eller downloades her på siden under ’Udgivelser’ eller ved at klikke på linket nederst på denne side

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Oprettet d. 20. maj 2008

VUE-konference den 25. august i Odense
VEJLEDNING - BRYDNINGER, FORSTÅELSER OG PRAKSIS
En VUE-konference om, hvad vejledning skal udrette, under hvilke former og med hvilke samfundsmæssige og individorienterede dagsordener, - se program
her.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Oprettet d. 5. maj 2008

Nationalt Center for Kompetenceudvikling (NCK)
DPU, AKF, NVR (Nationalt Videncenter for Realkompetencevurderinger) og VUE har sammen vundet udbuddet om etablering af Nationalt Center for Kompetenceudvikling (NCK). Centret skal være hjemsted for forskning, videnindsamling og -formidling om voksen- og efteruddannelse.

Formålet med NCK er at styrke voksen- og efteruddannelsen og voksenvejledningen i Danmark. Visionen er, at NCK bliver det nationale kraftcenter for indsamling, systematisering og formidling af viden inden for området. Centret ønsker at være det naturlige hjemsted for evidensbaseret viden inden for voksen- og efteruddannelse. Stedet henvender sig især til politikere, ministerier, her især Undervisningsministeriet, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og praktiske brugere af voksen- og efteruddannelse samt vejledning. Målet er at være i front med hensyn til forskningen inden for området nationalt og internationalt.

NCK skal samle, systematisere og kvalitetssikre den eksisterende viden. NCK ønsker derfor at samarbejde med andre institutioner, der kan bidrage hertil. Det drejer sig om andre universiteter og forskningsmiljøer samt relevante videncentre og videninstitutioner.

VUE’s opgave i NCK er at gennemføre en samlet evaluering af voksenvejledningsnetværkene. Heri indgår både en kvantitativ og en kvalitativ evaluering af de 22 netværk. Evalueringen fremlægges i en foreløbig evalueringsrapport i sommeren 2009 og en afsluttende evalueringsrapport med anbefalinger i foråret 2010.

Centret er etableret i et samarbejde mellem Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU), Aarhus Universitet, AKF, og Nationalt Videncenter for Realkompetencevurderinger (NVR) og Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning (VUE). Konsortiet har endvidere Center for Arbejdsmarkedsforskning, Aalborg Universitet (CARMA) som underleverandør. DPU varetager ledelsen af centret. NCK finansieres af Undervisningsministeriet.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Oprettet d. 14. februar 2008

Voksenvejledningsnetværk
Undervisningsministeriet holdt startkonference for Voksenvejledningsnetværk den 15. januar 2008 – læs om konferencen
her

VUE stod for 4 workshops på konferencen – læs sammenfatningerne fra workshop’ene
her

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Oprettet d. 18. januar 2008

Uddannelses- og erhvervsvejledning - En håndbog for beslutningstagere.

Udgivelsen har afsnit om forbedring af vejledningen af unge, forbedring af voksenvejledningen, forbedring af adgangen til vejledning, forbedring af støttesystemer, og karakteristika for et livslangt vejledningssystem.

Du kan hente
"Uddannelses- og erhvervsvejledning – En håndbog for beslutningstagere" elektronisk (pdf, 86 sider), eller bestille ved at sende en mail med angivelse af det ønskede antal eksemplarer til cirius@ciriusmail.dk.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Oprettet d. 6. december 2007

VUE Nyhedsbrev nr. 2

http://www.cvumidtvest.dk/ufa/Videncentre/vejledning1/grafik/billederWEB/arrang2.jpg

Dette er VUE’s andet nyhedsbrev.

I dette nyhedsbrev har vi sat fokus på nogle af de projekter, som er i gang i VUE.
 
Det handler både om undersøgelsesmetoder i og delresultater fra projekterne, og nogle af de problemfelter og dilemmaer, som knytter sig til udviklings- og undersøgelsesfelterne. Her er det dilemmaerne i forbindelse med at udvikle en model for realkompetencevurdering af vejledere, problemfelterne i tilknytning til udbredelsen af mentorordninger, forældreinddragelse i vejledningen, og definitionerne på ’særlige vejledningsbehov’.

Forfatterne er alle projektmedarbejdere i VUE, og artiklerne udspringer af aktuelle projekter i VUE.

God fornøjelse med læsningen og rigtig glædelig jul og godt nytår til alle!

Klik her for at åbne nyhedsbrevet.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Oprettet d. 12. november 2007

Artikler om god praksis i samarbejdet mellem Studievalg og hhv gymnasiet, hhx, htx og hf

Jette Larsen, der er projektleder og -medarbejder i VUE, har nu skrevet 4 artikler til ug.dk for Undervisningsministeriets VidenCenter om Vejledning om samarbejdet omkring unges overgang til videregående uddannelse. Artiklerne beskriver samarbejdet mellem Studievalg og hhv gymnasiet, hhx, htx og hf. Der kan linkes til de fire artikler her:

Nærhed, synlighed og samarbejde (For vejledere)
Hvem har et udvidet vejledningsbehov? (For vejledere)
Tæt på de vejledningssøgende (For vejledere)
Samarbejde og sammenhæng i vejledningen (For vejledere)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Oprettet d. 7. november 2007

Model for realkompetencevurdering af vejledere

Modellen for realkompetencevurdering af vejledere er nu færdig og udsendt til CVU-erne, der udbyder diplomuddannelsen, og som skal foretage realkompetencevurderingen.

Det er en arbejdsgruppe bestående af fem VUE-medarbejdere, samt formændene for FUE og FUETS, der har udviklet modellen, og modellen er forinden færdiggørelsen blevet bearbejdet af den arbejdsgruppe, som Undervisningsministeriet nedsatte i juni 2007 om RKV af vejledere – med repræsentanter for UU, Studievalg, FUE, FUETS og uddannelsesudbyderne.

Den praktiske udmøntning og gennemførelse af RKV af vejledere ligger hos de 6 udbydere af Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning: CVU Storkøbenhavn, JCVU, CVU Lillebælt, CVU Midt-Vest, CVU Vest og CVU Sjælland.

Modellen for realkompetencevurdering af vejledere kan læses
her.

Den pædagogiske vejledning til brug for CVU’ernes gennemførelse af eventuelle uddybende realkompetencevurderinger kan læses
her.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Oprettet d. 6. november 2007

Det fjerde internationale Symposium on Career Development and Public Policy i Skotland oktober 2007

VUE deltog i dette års symposium som del af den danske landegruppe, der var inviteret til Skotland.

Der var fem temaer for symposiet og den danske landerapport beskriver følgende tre temaer:

• Harnessing diversity
• Impact evidence
• Role of the citizen

Rapporten kan læses
her.

En syntese med det vigtigste fra alle landenes rapporter kan læses
her.

Fotos fra symposiet kan ses her –
alle deltagerne og de danske deltagere: Hanne Woller, UVM, Peter Plant, DPU, og Carla Tønder Jessing, VUE.

I VUE Nyhedsbrev nr. 2, der udkommer i december, vil der være en artikel om symposiet.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Oprettet d. 15. september 2007

Realkompetencevurdering af vejledere

Undervisningsministeriet etablerede i juni en arbejdsgruppe om RKV af vejledere. Arbejdsgruppen har repræsentanter for vejlederforeningerne, vejledningsaktørerne, udbyderne af diplomuddannelsen, DPU og VUE.

VUE har af denne arbejdsgruppe fået til opgave at udvikle modellen for CVU-erne, der udbyder diplomuddannelsen, og som skal foretage realkompetencevurderingen.

En arbejdsgruppe med fem VUE-medarbejdere, samt formændene for FUE og FUETS, udvikler modellen, der skal være klar til anvendelse ca. 1. oktober.

Modellen med procedurer og metoder vil derefter ligge på diplomudbydernes hjemmesider.

Grundlag:
Lov nr. 559 af 06.06.2007
Lov nr. 556 af 06.06.2007
Bekendtgørelse om individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) i videregående voksenuddannelser (VVU) og diplomuddannelser i Videreuddannelsessystemet for Voksne, udkast af 22.06.2007

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Artikler fra VUE om samarbejde mellem
Studievalg og ungdomsuddannelser – på ug.dk


Jette Larsen, som er projektleder og -medarbejder i VUE, har skrevet to artikler til ug.dk for Undervisningsministeriets VidenCenter om samarbejdet omkring unges overgang til videregående uddannelse.

De to artikler beskriver eksempler på god praksis på hhv hf og htx i samarbejde med Studievalg.

Der kommer flere artikler i efteråret 2007.

Artiklerne kan læses på
www.ug.dk
Se
God praksis i samarbejdet mellem UU og ungdomsuddannelserne

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VUE Nyhedsbrev nr. 1

http://www.cvumidtvest.dk/ufa/Videncentre/vejledning1/Dokumenter/pdf/VUE_Nyhedsbrev_nr1.jpg

Dette er VUE’s første nyhedsbrev. Det indeholder artikler om to temaer:

• Undersøgelses- og forskningsmetoder i udforskning af vejledning
• Vejlederprofessionen og de vejledningspolitiske tiltag i disse år

Artiklerne er skrevet af medarbejderne i videncentret, med undtagelse af en artikel af Jens Erik Kristensen fra DPU. Hans artikel er et uddrag af et oplæg ved VUE’s åbningsarrangement i april.

God fornøjelse med læsningen og rigtig god sommer til alle!

Klik her for at åbne nyhedsbrevet.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Landerapport fra Danmark til Fourth International Symposium on Career Development and Public Policy i Skotland oktober 2007

– VUE er bidragyder

VUE deltager i dette års landegruppe, der er inviteret til det internationale symposium i Skotland.

Landerapporten har følgende tre temaer:
• Harnessing diversity
• Impact evidence
• Role of the citizen

Rapporten kan læses
her.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Åbningsarrangement i VUE

Vejledningens samfundsmæssige opgaver og indbyggede dilemmaer blev diskuteret, da Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning holdt sit åbningsarrangement den 23. april 2007.

Det skete i Jens Erik Kristensens indlæg, hvor han bl.a. talte om nødvendigheden af etik i vejlederens dobbeltrolle som hjælper for den vejledningssøgende og som samfundsmæssig problemløser i forhold til uddannet arbejdskraft: At vejlederen tillægges en både frelsende og forsonende rolle i relation til samfundsmæssige problemstillinger. Han talte også om behovet for forskning i grundforståelser, etik og grænse-flader i og mellem vejledning, mentoring, rådgivning og coaching – områder der i disse år blandes sammen og ofte ses under en managementsynsvinkel.

Før Jens Erik Kristensens indlæg holdt Harald Mikkelsen, rektor for CVU Midt-Vest, en velkomsttale, hvor han fortalte om centrets formål, konsortiet bag videncentret og de opnåede resultater i centret, der startede i november 2006. Og videncenterleder Carla Tønder Jessing fortalte om den vejlednings-politiske baggrund for oprettelsen af centret, og om opgaverne og projekterne i centret.

Jens Erik Kristensens indlæg om livslang vejledning vil kunne læses i VUE's kommende nyhedsbrev her på hjemmesiden i slutningen af juni.

Carla Tønder Jessings oplæg om VUE kan læses
her.

Se
billederne fra åbningsarrangementet.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NYHEDER:

"Aktuelle udfordringer for karrierevejledningen ved de videregående uddannelse”
Årsmøde 2013 for studie- og erhvervsvejledere ved de videregående uddannelser
I samarbejde med Studievalg Nordjylland inviterer VUE til årsmøde 28.-29. november 2013.  Se program her og tilmeldingsskema her

En ny projektrapport kan læses her
Rapport om Karrierevejledning i UCerne

Vejlederkonference 2013
Unge i transition - veje om omveje i valgprocessen
UCC afholder den årlige konference for vejledere  fra ungdomsuddannelser, UU-centre og de frie skoler på Hotel Svendborg 2.-3. maj 2013
Se program og tilmelding her

VUE NYT december 2012
Læs det nye nummer af VUE NYT her

Konferencen ”Vejledning af kortuddannede på kanten af arbejdsmarkedet”
NCK, NVL, VUE og Uddannelsesforbundet inviterer til konference. Konferencen finder sted den 16. januar 2013 i VIA UC i Århus. Se program og tilmelding her

Studieophold i Europa for danske vejledere forår 2013
Danske vejledere har mulighed for at deltage i en uges studieophold i et europæisk land.  Læs her om muligheder og ansøgningsfrist.

"Karrierelæring og valg af videregående uddannelse”
Årsmøde 2012 for studie- og erhvervsvejledere ved de videregående uddannelser
I samarbejde med Studievalg Nordjylland inviterer VUE til årsmøde 29. - 30. november 2012.  Se program her og tilmeldingsskema her

Ny folder om VUE
Folderen med beskrivelse af VUE kan downloades her eller den kan rekvireres for VUE

VUE NYT juni 2012
Læs det nye nummer af VUE NYT her

Vejledere på studierejse til Skotland
En del af undervisningen på diplommodulet Vejledning og samfund foregår i Skotland. Læs mere her

Vejlederkonferencen 2012: Parat til uddannelse og karriere?
Den årlige konference for vejledere i UU-centre, på ungdomsuddannelser og de frie kostskoler Se program og tilmelding her

Årets første ansøgningsrunde til studiebesøg i EU 2012-13
Studiebesøgene henvender bl.a. sig til vejledere. Besøgene har til formål give deltagerne indsigt og viden om værdier, systemer, metoder og praksis i de deltagende lande. Ansøgningsfristen er fredag den 30. marts 2012 kl. 12.00.
Læs mere her

To nye projektrapporter kan læses her
Rapport om Uddannelsesparathedsvurdering og rapport om effekter af DUE

VUE NYT december 2011
Læs det nye nummer af VUE NYT her

’Vejledningsmetoder og Karrierevejledningskompetencer’ Oplæggene fra Årsmøde 2011 kan læses under Kurser og Konferencer her

Voice of Users - Promoting quality of guidance for adults in the Nordic countries
Den samlede rapport om undersøgelsen er udkommet og kan læses her   
Artikler og præsentationer af projektet kan læses her
 

Studieophold i Europa for danske vejledere forår 2012
Danske vejledere har mulighed for at deltage i en uges studieophold i et europæisk land.
Læs mere her

Se flere nyheder i arkivet

   Sidst opdateret: 22-02-2012

[../../../vejledning1/inkluderet/NYfooter næsten alle sider.htm]