[http://www.cvumidtvest.dk/ufa/Videncentre/vejledning1/inkluderet/topmenu.htm]

3 Tilbage til medarbejderoversigt

Hansen, Morten Piil

 Morten Piil Hansen
 Tornhøjvej 76, Stavtrup
 8260 Viby J
 Mobil: +45 26161285
 mph@mortenpiil.dk
 

Titel:
Lektor, cand.mag.
Erhvervspædagogisk konsulent


Arbejdsopgaver:
Rådgivning af virksomheder, faglige udvalg og erhvervsskoler

Interesseområder:
Praktik i erhvervsuddannelserne
 

Projekter og udviklingsarbejde:
I VUE:
Projekt 3.2 Udvikling af erhvervsuddannelsernes praktikværters kompetencer i ungdomsvejledning

Tidligere projekter og konsulentopgaver:
EVU, El & Vvs uddannelserne:

-
         Dokumentation af coachingforløb med danmarksmesteren for unge elektrikere, 2007-08

Malerfagets Faglige Fællesudvalg:
-         Trænerkursus for malere, 2007
-
         Samtalen i svendeprøven, 2007

Danfoss, Kolding:
Kvalitetsudvikling af oplæringen, 2007

Erhvervsskolerne i Års:
-
         Coachingkursus for kontaktlærere, 2006
-
         Trænerkursus for merkantile område, 2006
-
         Trænerkursus for ernæringsassistenter, 2006

Køkken, Hotel & Restaurantfagenes Uddannelsessekretariat:
-
         Uddannelsesudvikling, 2005–06

ITB, Bremen
-
         Best Practice, dokumentation af virksomheders oplæring, 2005

LO:
-
         Rådgiver vedr. vekseluddannelserne, 2004

Undervisningsministeriet:
-
         Den gode praktikoplæring og den gode oplærer indenfor de merkantile erhvervsuddannelser, 2006
-
        
Trænerkurser & TrænerGuide (brugernavn: trainer, password: train), 2005 – 06
-
         Den gode oplærer, trænerkurser og trænerkompetencer, 2005
-
         Dokumentation af anvendelsen af kombinationsaftaler, 2004
-
         Elevens personlige uddannelsesplan i hovedforløbet, 2001

Grundfos
-
         Kompetenceudvikling af oplæringsansvarlige som interne konsulenter, 2005
-
         Kvalitetsudvikling af praktikken, Håndværk & teknik, Teknologi & kommunikation, 2001-04

VVS Branchens Uddannelsesnævn:
-
         Ny VVS uddannelse, 2005
-
         Nybagte VVS svendes overledighed, 2004
-
         Virksomhedernes anvendelse af Elevplan, 2003

Industriens Uddannelser (sekretariat for faglige udvalg vedr. erhvervsuddannelser):
-
         Talentspotting i erhvervsuddannelserne, 2006
-
         ABLY projektet: Håndbog med cases fra lærlingeoplæring, 1998 – 2001
-
         Udvikling af ædelsmedeuddannelsen, 1999 – 2000
-
         Skuemesterkurser, samtalen ved svendeprøver, 1997 – 2000
-
         Udvikling af svendeprøver (Maskin/industritekniker, Smede), 1997 - 2001

 Publikationer:

·      Charlotte Bjerre & Morten Piil Hansen (2006): ”Bedre oplæring i virksomheden”, Undervisningsministeriet

·      Charlotte Bjerre & Morten Piil Hansen (2006): ”De faglige udvalg og den gode praktikoplæring - Styrkelse af erhvervsuddannelsernes praktikdel”, online-publikation – Undervisningsministeriet

·      ”Den gode praktikvirksomhed – uddannelse i drift” (2004), case Grundfos, DEL

·      ”Samspillet mellem skole og virksomhed i erhvervsuddannelserne” bidrag til ”Læring i et spændingsfelt – mellem uddannelse og arbejde” (2004), red. Pernille Bottrup & Christian Helms Jørgensen, Learning Lab Denmark

·      Torben Størner, Jens Andersson & Morten Piil Hansen (2002): ”Elevens personlige uddannelsesplan i eud-hovedforløb – ny kvalitet i skole-virksomhedssamspillet”, Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse, DEL

·      Ole Karmark & Morten Piil Hansen (2001): ”Skoleeksempler – erhvervsskolebyggeri til det 21. århundrede” – Undervisningsministeriet

·      Thomas Tylén & Morten Piil Hansen (1997): “Erhvervsuddannelserne mellem fortid og fremtid”, i ”Lærested og værested - erfaringer fra TI og HI”, FoU publikation nr. 17, Undervinsingsministeriet

·      Klaus B. Andersen, Jens Andersson & Morten Piil Hansen (1997): “Kvalitetsudvikling af skole-virksomhedssamspillet - Idekatalog”, temahæfte 3 – Undervisningsministeriet

·      “Svendeprøver som arbejdslivets evaluering af egne kvalifikationskrav” bidrag i “Skolad för livslångt lärande” (1996), Red. Bengt Petersson, Institutionen for Yrkespedagogik, Göteborgs Universitet

·      Kenneth Albæk & Morten Piil Hansen (1995): “Eksperimentarium og arkitektur - Organisering af læringsmiljøer”, bidrag i “Nye kompetencer og fleksibel uddannelse”- en antologi om arbejdsmarked og uddannelse i 90’erne, Frydenlund

·      Kenneth Albæk & Morten Piil Hansen (1995): ”Individualiserede læreprocesser og skolens organisatoriske og fysiske rammer” i ”Undervisning og demokratisering i erhvervsuddannelser” Erhvervsskoleafdelingen, Undervisningsministeriet, FoU-publikation nr. 15

·        Caseredegørelsen for Kolding tekniske Skole, i “Erhvervsuddannelsesreformens dokumentationsprojekt” (1993) Statens Erhvervspædagogiske Læreruddannelse, SEL

Artikler & foldere

·      Regina Lamscheck-Nielsen & Morten Piil Hansen (2006): ”TrænerGuide – en digital håndbog i oplæringspraksis”, artikel til Syddansk Universitet, SDU - DEL

·      Morten Pill Hansen (2006): ”International ekspertiseudveksling – resultater fra et tysk ekspertbesøg i Danmark”, Folder med fokus på praktikoplæring i erhvervsuddannelserne – DEL

·      Morten Piil Hansen (2002): ”Skolebyggeri på erhvervsskoler og AMU-centre”, artikel i Undervisningsministeriets tidsskrift Uddannelse nr. 1, Undervsiningsministeriet

·      Morten Pill Hansen (1993): “Luk dørene op”. (Rapport fra projektet “Pædagogik & Arkitektur”) i tema-nummer af “Teknisk Skole”, Tidsskrift for Teknisk Skoleforening, august nr. 8

 

Siden er sidst opdateret 17-12-2010 10:26


 

[http://www.cvumidtvest.dk/ufa/Videncentre/vejledning1/inkluderet/footer.htm]